Sökning: "Övergripande mål"

Visar resultat 1 - 5 av 962 uppsatser innehållade orden Övergripande mål.

 1. 1. Distraktionsmetoder för att hjälpa barn som genomgår venpunktion på akutmottagningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eleonora Johansson; Ellen Johansson; [2022-01-13]
  Nyckelord :Akutmottagning; barn; distraktioner; rädsla; smärta; venpunktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: När barn får berätta vad de upplever som jobbigast att utsättas för inom vården nämner flera venpunktion. Barn kan förknippa venpunktion med både smärta och rädsla och det kan bli en traumatisk situation om de inte får hjälp att hantera detta. LÄS MER

 2. 2. Filmanvändning inom historieundervisning i gymnasiet: upplevelser från båda sidor av klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Joan Cornejo Svensson; [2022]
  Nyckelord :Historia; Avsikter; Filmanvändning; Historiebruk; Historiemedvetande; Historieundervisning; Övergripande mål; Historiekultur; Film; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar historielärares avsikter med att använda film i sin undervisning i gymnasieskolan. Syftet är att undersöka lärarnas deklarerade avsikter och jämföra dem med historieämnets övergripande mål samt elevernas respons till filmanvändning i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Optimering av slutflöde i produktionslina : Produktion av bakaxelbryggor hos Scania Luleå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Tobias Wahlroos; [2022]
  Nyckelord :kapacitetsökning; arbetsförhållanden; produktion; transport; lean production; socioteknik;

  Sammanfattning : Scania operates in a rapidly changing industry. Technical innovations, environmental requirements and green fuels are just some of the factors that force the transport sector to constantly develop in step with the environment. This is also the case at Scania Luleå and is reflected in the production of rear axle housings to trucks and buses. LÄS MER

 4. 4. Arbetsstrategier för klimatneutrala byggarbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Charles Halldén; [2022]
  Nyckelord :Klimatneutral byggarbetsplats; Klimatsmarta lösningar; Arbetsstrategier; klimatsmarta arbetsstrategier; klimatmål;

  Sammanfattning : Kostnadsproblem, tidsproblem och bristen på engagemang är ofta vanliga problem som identifieras på byggarbetsplatser. Men vad som oftast inte definieras som ett problem är klimatpåverkan från byggarbetsplatserna. Effektiviteten och industrialisering ökar men dessa åtgärder minskar inte klimatpåverkan utan skapar ofta ökade utsläpp. LÄS MER

 5. 5. Humanitära visum vid asylskäl : En kritisk analys av förutsättningarna för att införa humanitära visum i Sverige och dess påverkan på rätten att söka asyl

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jennie Rosendal; [2022]
  Nyckelord :humanitarian visas; third-country national; politics; migration; asylum; border control; international law; EU law; the right to have rights; right to leave; right to enter; humanitära visum; tredjelandsmedborgare; politik; migration; asyl; gränskontroller; internationell rätt; EU-rätt; rätten att ha rättigheter; rätten att lämna; rätten att inträda;

  Sammanfattning : Humanitarian visas for asylum purposes have been widely discussed in recent years. With few alternatives at their disposal, refugees are forced to illegal and dangerous routes in their attempts to reach Europe. LÄS MER