Sökning: "Överhörning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Överhörning.

 1. 1. Överhörning via ventilationskanaler

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Rebecca Janson; Tomas Wigervall; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet studerar överhörning av ljud via ventilationskanaler, det vill säga hur mycket ljud som transmitteras från ett rum till ett annat via ventilationen. En teoretisk beräkningsmodell tas fram för att sedan verifieras med mätningar. Skillnaden mellan resultaten från beräkningsmetoden och mätningarna. LÄS MER

 2. 2. Investigation and Study of Crosstalk

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikTekniska högskolan

  Författare :Krishna Prasad Rao Pasupuleti; [2015]
  Nyckelord :Överhörning; Crosstalk; Electricfield coupling; magneticfield coupling; capacitiv coupling; kapacitiv koppling; Inductive coupling; induktiv koppling.;

  Sammanfattning : Crosstalk is defined as an unwanted coupling between the conductors. By this it is meant that signals from one of the signal conductors (a generator in this case) are coupled to another signal conductor (receptor), or conductors (receptors), depending on the number of conductors in the vicinity of the generator. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan kontorsplatsers täthet och aspekter i kommunikation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Jessica Dehmer; Johanna Letzén; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare studier har uppvisat varierande resultat vad gäller arbetsplatsens utformning och samband med kommunikation. Faktorer som täthet och kontorstyp har visat sig ha samband med kommunikationsmönster på arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. EMC - Överhörning mellan ledare

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Erkan Alas; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om EMC i allmanhet och overhorning i flatkabel samt ledningar i synnerhet. Arbetsuppgiften gick ut pa att undersoka overhorning i en flatkabel och ett kretskort.EMC, som star for elektromagnetisk kompatibilitet, beskriver mojligheten for elektriska och elektroniska system att fungera utan att stora andra system. LÄS MER

 5. 5. Using DSP technology to improve sound quality in active speakers

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Mattias Magnusson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aditus Science has developed a system to improve the sound quality in speaker systems, using DSP technology. Software developed in MATLAB is being used to make measurements of the speakers via microphones. Based on those results, the parameters for the signal processing in the DSP can be set. LÄS MER