Sökning: "Överklassen"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Överklassen.

 1. 1. Klassens betydelse för karriären inom revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sanna Rosenberg; Matilda Lagrelius; [2016]
  Nyckelord :Social klass; karriär; klass och karriär; kapital; revisionsbranschen;

  Sammanfattning : Klasstillhörigheten är en känd bakgrundsfaktor som visat sig ha ett samband med karriären i många studier. Det finns dock andra studier som indikerar på att klass och karriär inte har ett betydande samband. Tidigare forskningsresultat om klassens betydelse för karriären har därmed varit vaga och motsägelsefulla. LÄS MER

 2. 2. Hur djurägare upplever sina djurs beteenden: med kanin och gnagare i blickfånget

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sofia Palm; [2015]
  Nyckelord :sällskapsdjur; kanin; gnagare; djurägare; uppfattning; kunskap; välfärd;

  Sammanfattning : Idag är det inget ovanligt med att hålla djur för sällskap vilket återspeglas i den stora utbredningen av djurhållningen. Förr i tiden såg det annorlunda ut då sällskapsdjur inte kunde vara en del av alla människors tillvaro eftersom de symboliserade människors goda välstånd eller tillhörighet i överklassen. LÄS MER

 3. 3. Välgörenhetsorganisationers utveckling i Kina från dåtid till framtid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kinesiska

  Författare :Nadja Ibrahim; [2015]
  Nyckelord :välgörenhet; Kina; välgörenhetsverksamhet; välgörenhetsorganisationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Välgörenhet har en lång historia i Kina och välgörenhetsorganisationer har länge spelat en betydande roll för utövandet av välgörenhet. Redan under Qin-dynastin (221-207 f.Kr) talas det om välgörenhetsorganisationer som formats av vanliga människor men främst av överklassen i samhället. LÄS MER

 4. 4. ”Shouldn’t I be in your position?” : En studie av klass och kön i Marie Lus Legendtrilogi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Anna Lagerqvist; [2014]
  Nyckelord :Genus; klass; litteratur; Legend-trilogin; ungdomslitteratur; dystopi; science fiction;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera de två huvudkaraktärerna i Marie Lus Legendtrilogi för att undersöka om och i så fall hur deras egenskaper är formade av deras klass- och könstillhörighet, vad som möjliggör eller orsakar deras klassresor samt hur de påverkas av att röra sig mellan olika samhällsklasser. Studiens teoretiska utgångspunkt är att det inte enbart går att analysera en maktordning utan att även ta hänsyn till andra maktordningar. LÄS MER

 5. 5. ”Nothing like myself” : Om kosmetikan och utsmyckningens förhållande till ålder, klass och genus i ungdomsdystopin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Jennie Larsson; [2014]
  Nyckelord :The Hunger Games; Suzanne Collins; Veronica Roth; Marie Lu; Hungerspelstrilogin; Divergenttrilogin; Legendtrilogin; Hungerspelen; Divergent; Legend; Ungdomsdystopi; Dystopi; Ungdomslitteratur; kosmetika;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har jag gjort en tematisk läsning av de dystopiska ungdomstrilogierna Hungerspelstrilogin, Divergenttrilogin och Legendtrilogin, vilket jag har gjort med fokus på temat kosmetika och utsmyckning. Syftet var att undersöka de genusmönster som existerar kring kosmetikan och utsmyckningen, liksom dess förhållande till klass och ålder. LÄS MER