Sökning: "Överlevare"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet Överlevare.

 1. 1. VAD HÄNDER NÄR HJÄRNTUMÖREN ÄR BESEGRAD? : - En litteraturstudie om livskvalitéten efter en hjärntumör i unga år.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Barnesjö; Elin Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Hjärntumör hos barn; Livskvalité; Överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas drygt 300,000 barn av cancer i världen och en av de vanligaste sorterna är hjärntumör. Sjukdomen och dess behandling kan påverka barnets uppväxt och sociala liv. LÄS MER

 2. 2. Livskvalité hos personer som överlevt sepsis

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Wilma Rahm; Helena Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Sepsis; Survivor; Quality of life; Livskvalité; Sepsis; Överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund Sepsis är ett problemområde internationellt. Snabb behandling är av vikt för att undvika att sepsis utvecklas till septisk chock. Septisk chock kan innebära förödande konsekvenser och i värsta fall kan den drabbade avlida. Syfte Att beskriva personers livskvalité efter att ha överlevt sepsis. LÄS MER

 3. 3. Överlevare, främling och gäst -En kritisk diskursanalys om Örebros mottagande av kvinnliga före detta koncentrationslägerfångar år 1945

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mirela Music; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att lyfta hur mottagandet av kvinnliga överlevare som kom med Röda Korsets vita bussar och vårdades på Engelbrektsskolans beredskapssjukhus i Örebro, skildrats i källmaterialet och vad detta kan säga om lokalsamhället år 1945. I studien har källmaterial från Örebro Stadsarkiv använts, samt pressrapporteringar från Nerikes Allehanda, Örebro Kuriren och Örebro Dagblad, samt en artikel av en verksam läkare på beredskapssjukhuset. LÄS MER

 4. 4. Livet efter döden - Personers upplevelser av livet efter hjärtstopp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Josefin Arvidsson; Maja Rehnmark; [2020]
  Nyckelord :Cardiac arrest; daily life; experiences; survivors; qualitative; Dagligt liv; hjärtstopp; kvalitativ; upplevelser; överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige rapporterades 11 005 fall av plötsligt hjärtstopp under åren 2008–2010. Att drabbas av hjärtstopp och överleva kan på olika sätt påverka personens upplevelse av det fortsatta livet. Teoretisk referensram som valts ut är Cullbergs kristeori. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av kognitiva förändringar efter överlevt hjärtstopp : En allmän litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Emelie Nordbeck; Sara Lindberg; [2020]
  Nyckelord :erfarenheter; hjärtstopp; kognitiv nedsättning; livsavgörande händelser; överlevande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste dödsorsaken världen över är plötsligt hjärtstopp. Dock ökar antalet individer som överlever plötsligt hjärtstopp varje år. Samtidigt som antalet överlevare ökar måste även sjuksköterskans förståelse för patienternas livsförändringar öka. LÄS MER