Sökning: "Övernaturlig upplevelse"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Övernaturlig upplevelse.

  1. 1. Mer religiöst troende efter en övernaturlig upplevelse? : En kvalitativ studie inom parapsykologiska fenomen: vad som ligger till grunden

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Emma Karlström; [2019]
    Nyckelord :C.G Jung; Gud; Drömmar; Hallucinationer; Intervju; Parapsykologi; Religionspsykologi; Religionsvetenskap; Religiös; Stern; Stress; Sömnparalys; Trauma; Tro; Utomkroppslig upplevelse; Övernaturlig upplevelse;

    Sammanfattning : .... LÄS MER