Sökning: "Översättning"

Visar resultat 1 - 5 av 998 uppsatser innehållade ordet Översättning.

 1. 1. Thomas av Aquinos centrala begrepp - En begrepps- och översättningsstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Benjamin Miller Olsson; [2022-12-08]
  Nyckelord :Latin; Teologi; Filosofi; Thomas av Aquino; Översättning; Närläsning;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsens primära ändamål är att undersöka potentiella översättningssvårigheter till såväl svenska som engelska från Thomas av Aquinos medeltidslatinska texter. Uppsatsen visar på svårigheter i allmänhet vid en översättning av Thomas texter men i synnerhet i fråga om vissa centrala begrepp. LÄS MER

 2. 2. Uppgifter om elektriska kretsar : Testar svenska fysiklärare rätt typ av kunskaper?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Kajsa Fransson; [2022]
  Nyckelord :Physics education; electrical circuits; tests; Fysikundervisning; elektriska kretsar; prov;

  Sammanfattning : The purpose of this physics didactics work is to contribute to an increased knowledge of learning about electrical circuits. This is done partly through a literature studyof students’ difficulties, but also through an examination of test items on electrical circuits used in the Swedish upper secondary school. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkighet : Pedagogers arbetssätt i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Bleditte Klason; Hanna Fendell; [2022]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; kommunikationsverktygen; kodväxling;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Inledning: Att möta flerspråkiga barn på förskolorna har blivit vanligare idag än var det var för tio år sedan. Enligt Skolverket (2020) växer en fjärdedel av alla barn i Sverige i åldrarna noll till fem år upp med minst en förälder som har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER

 4. 4. En adaptionsanalys av SVJ : – boken blir till film

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Merita Murseli; Laura Rivera; [2022]
  Nyckelord :Adaption; filmadaption; läsförståelse; reciprok undervisning; intrig; karaktär;

  Sammanfattning : Denna komparativa studie analyserar och jämför Roald Dahls kapitelbok SVJ (1988), svensk översättning, med den svenskdubbade filmen SVJ (2016) av filmregissören Steven Spielberg. Syftet med studien är att jämföra de två verkens intrig och karaktärsskildring samt undersöka de mediespecifika skillnader som uppstått i adaptionen till film. LÄS MER

 5. 5. En svensk, en britt och en man som heter Ove. : En komparativ översättningsstudie av den svenska och engelska versionen av En man som heter Ove.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Matilda Bergman; [2022]
  Nyckelord :översättning; en man som heter ove; Backman;

  Sammanfattning : .... LÄS MER