Sökning: "Översättning"

Visar resultat 1 - 5 av 824 uppsatser innehållade ordet Översättning.

 1. 1. Beskrivning och översättning av no da samt analys av Murakami Harukis Nejimakidori och Fågeln som vrider upp världen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Axel Eliasson; [2020-02-20]
  Nyckelord :japanska; no da; n da; Japanese nominal predicate; Swedish translation; Haruki Murakami; semantics; pragmatics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to give a description of the functions of the Japanese nominalpredicate no da, which in short is used to signal that the participants of a communication arealready aware of the information presented. However, the thesis´ main point of interest lies inthe analysis of the choice of words when no da is translated into Swedish. LÄS MER

 2. 2. Organisering kring självkörande fordon i Västsverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Georg Hess; William Viklund; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att beskriva hur offentlig verksamhet, akademi och industri interagerar kring introduktionen av självkörande fordon i Västsverige. Uppsatsens frågeställningar adresserar hur handlingsnätet kring självkörande fordon i Västsverige växt fram, vilka aktörer som deltar i handlingsnätet, deras drivkrafter samt hur de agerar utifrån identifierade drivkrafter. LÄS MER

 3. 3. Moderna språk: Vad önskar sig gymnasieelever i sin franskundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Serge-Brice Gansou; Karl-Oskar Mogenfelt; [2020]
  Nyckelord :Franska; Moderna språk; Motivation; Kommunikation; Grammatik; Översättning;

  Sammanfattning : I detta arbete utforskar vi gymnasieelevers motivationsgrunder i moderna språk, utifrån de moment som förekommer under deras lektioner: kommunikation (lyssnande, tal, läsning och skrivande), samt grammatik och översättning. Metoden som använts är kvantitativ undersökning genom elevenkäter till elever som tidigare studerat franska på högstadiet och fortsatt med det på gymnasienivå. LÄS MER

 4. 4. Harry Potter och läsbarheten : En studie om översättningen av namn från engelska till kinesiska, i Harry Potter och dödsrelikerna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Julia Holmer; [2020]
  Nyckelord :översättning; översättningsstrategier; namn; läsbarhet; Harry Potter;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse the names of characters, places, spells and culture specific phenomena, in order to discover which are the most common translation strategies. The names that are analysed are those found in the Chinese translation of the seventh Harry Potter book written by J.K. LÄS MER

 5. 5. Varför är du Liberal? En kvantitativ studie om väljarbeteende och personlighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Andersson; Jana Christierson; [2020]
  Nyckelord :Personal Beliefs Scale PBS ; Attitudinal and Behavioral Openness Scale ABOS och Moral Foundations Theory MFT ; Väljarbeteende; Ideologi; Liberalism; Öppenhet; Altruism; Fri vilja; Moral.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current study aims to investigate the predictive power of Attitudes, Past experiences, Comfort with differences, Participation in cultural activities, Moral, Free will and Altruism on voting behavior formulated as Degree of liberal. The study is a quantitative one with a sample of 144 Swedish students in Lund. LÄS MER