Sökning: "Översättning"

Visar resultat 1 - 5 av 776 uppsatser innehållade ordet Översättning.

 1. 1. KORANEN OCH ÖVERSÄTTNING. En historisk-litterär studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Anna Dalemo; [2019-06-13]
  Nyckelord :arabiska; Koranen; översättning; hapax;

  Sammanfattning : This essay aims to study three Swedish translations of the Qurʾān; Crusenstople from 1843, Zetterstéen from 1917 and Bernström from (1998)2005, and to make a comparision between them with the focus on how each of them has handled the litteral phenomenon hapax in sūrat al-Nisāʾ. The questions that the essay aims to deal with are first whether there really is a difference between the three translations as far as the phenomenon hapax is concerned, and second whether theese possible differences affect the readers understanding of the message of the text to the degree that it poses a problem. LÄS MER

 2. 2. HUR ÖVERSÄTTER MAN EN KONSTPAUS? En komparativ och kvalitativ analys av kommateringen i Christian Ekvalls översättning av Ernest Hemingways roman The Old Man and the Sea.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emma Ericson; [2019-06-12]
  Nyckelord :Översättning; skiljetecken; Hemingway; litteratur;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur kommateringen i Hemingways The Old Man and the Sea har överförts till Christian Ekvalls svenska översättning Den Gamle och Havet. Genom att jämföra källtext med måltext har avvikande kommatering kategoriserats, diskuterats och analyserats i ett försök att identifiera mönster och tendenser i när och på vilket sätt översättaren verkar frångå källtextens kommatering i måltexten. LÄS MER

 3. 3. ANDRA HENOKSBOKEN (kortare recension). Översättning och språkliga kommentarer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Henrik Flemberg; [2019-06-12]
  Nyckelord :fornkyrkoslaviska; Andra Slaviska Henoksboken; apokalyptik; textologi;

  Sammanfattning : The Slavonic Book of Enoch (2 En) is here translated into Swedish, and given some philologicalcommentaries. Current information about the work’s manuscripts is reported. Characteristics of theSlavonic language in 2 En are presented. LÄS MER

 4. 4. DET RYSKA SPELSPRÅKET. En studie om rysk terminologi i Dota 2, dess uppbyggnad och inverkan på det ryska språket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Daniel Österberg; [2019-06-10]
  Nyckelord :ryska; Dota; spelterminologi; spelöversättning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en lingvistisk överblick av den ryska terminologin i spelet Dota 2, dess uppbyggnad och ursprung, om man kan använda kunskapen för att översätta andra spel till ryska och om den kan påverka spelares språk utanför spelvärlden. Dessa frågor undersöks dels via en kvantitativ metod där en stor del av spelterminologin jämförs mellan engelska och ryska, och ett mindre utdrag jämförs med spelen Path of Exile och World of Warcraft. LÄS MER

 5. 5. ¿En qué aspectos el traductor se ha centrado más para que las letras traducidas sean cantables? - Un estudio comparativo entre cuatro canciones de walt disney en inglés al español

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sara Johansson; [2019-04-01]
  Nyckelord :spanska; Disney; låttexter; översättningstekniker; sjungbarhet; letras de canciones; técnicas de traducción; [una canción] cantable;

  Sammanfattning : Översättning av låttexter är ett forskningsområde som det har gjorts få undersökningar i. Man anser att låttexter inte är ett legitimt underlag för en studie om översättning, på grund av att man utöver själva texten, dessutom måste ta hänsyn till de musikaliska aspekterna. LÄS MER