Sökning: "Översättningsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Översättningsteori.

 1. 1. Lokala koldioxidbudgetar som verktyg i klimatomställningen- en idés resa i lokal och regional klimatpolitik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Elin Gunnarsson; [2022-01-31]
  Nyckelord :Lokala koldioxidbudgetar; Översättningsteori; Klimatomställning; Lokal klimatpolitik; Regional klimatpolitik;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka lokala koldioxidbudgetars användning och roll i lokal och regional klimatpolitik. Genom att begreppsliggöra idéns resa i de analyserade organisationerna och viktiga faktorer i hur detta sker kan också verktygets betydelse i den lokala kontexten blottläggas. LÄS MER

 2. 2. FÖRÄNDRADE LEDNINGSPROCESSER MED VISION, SYFTE OCH MÅL SOM UTGÅNGSPUNKT Rektorer i förskolan utvecklar sin praktik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lisa Yngvesson; [2021-09-20]
  Nyckelord :förskola; styrning och ledning; rektors ledarskap; aktionsforskning; översättningsteori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur rektorer i förskolan beskriver att de genomför förändringar i förskolans ledningsprocesser och sitt ledarskap med stöd av teoretiska begrepp inom organisationsforskning och management. Frågeställningarna söker svar på hur rektorernas översättningsprocess sker samt vad som blir framträdande i översättningarna. LÄS MER

 3. 3. ALLSÅNGEN I ANGERED 1980–2019 En explorativ fallstudie av ett långlivat samarbete mellan kulturskola och grundskola

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Emma Rydberg; [2021-09-06]
  Nyckelord :Allsången i Angered; musikhandledare; kulturskola; aktör-nätverkteori; fallstudie;

  Sammanfattning : Syfte: Detta examensarbete syftar till att undersöka och beskriva hur Allsången i Angered, ett samarbete mellan grundskola och kulturskola som initierades och byggdes upp av musikhandledare, utvecklades och överlevde från 1980 till 2019. Teori: Det centrala teoretiska ramverket utgörs av aktör-nätverkteori (ANT) och mer specifikt Michel Callons översättningsteori. LÄS MER

 4. 4. Implementering av aritmetik i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helen Lindgren; [2021-06-24]
  Nyckelord :förskola; aritmetik; didaktik; implementering; forskningsbaserade kunskaper; kompetensutveckling; aktionsforskning; översättningsteori;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte är att studera hur forskningsbaserad kunskap i aritmetik omsätts i ett arbetslag i förskolan. Genom att använda översättningsteorin kan studien få en djupare förståelse för hur forskningsbaserad kunskap översätts i praktiken samt hur ideen från en som är bärare av aritmetiska kunskaper och färdigheter kan överf"oras och implementeras i en undervisningspraktik i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Ospitare una voce lontana : Un'analisi della traduzione italiana della Guta saga alla luce dell'Analitica della traduzione di Antoine Berman

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Diego Rossi; [2021]
  Nyckelord :teoria della traduzione- Guta saga- italiano; översättningsteori -Guta saga- italienska;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine, through a comparative study with the original text, some of the translation choices made during the linguistic and cultural recoding process for the Italian readers of the Guta saga, one of the first historical and literary works of medieval Sweden, written in ancient Gutnic. The contrastive study of some passages of the original text of the Guta saga and of the Italian translation follows the method of critical analysis of literary translation developed by the French theorist Antoine Berman. LÄS MER