Sökning: "Överväldigande"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade ordet Överväldigande.

 1. 1. Återbruk av byggprodukter i nybyggnation av bostäder - en studie av klimatpåverkan, kostnad och genomförbarhet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Filip Simonsson; [2021]
  Nyckelord :Återbruk. Cirkulärt byggande. Koldioxidekvivalent. Byggprodukter. Flerbostadshus. Nybyggnation. Radiatorer. Aluminiumprofiler.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In 2018 the Swedish construction and real estate industry accounted for 21 % of the country’s greenhouse gas emissions. In 2045, Sweden aims to reach net zero emissions of greenhouse gases. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar bildterapeuter med affektmedvetenhet?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Anna Farrokhi; [2021]
  Nyckelord :Art Therapy; affects; art material; Expressive Therapies Continuum;

  Sammanfattning : Syfte: I denna studie undersöktes bildterapeuters berättelser om hur de arbetar med affektmedvetenhet i bildterapi. Metod: En kvalitativ studiedesign användes genom semistrukturerade intervjuer med fyra bildterapeuter. För att utvinna data valdes tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonalens erfarenheter av att rapportera enligt SBAR : En allmän litteraturöversikt

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Gustav Lindberg; Brett Starr; [2021]
  Nyckelord :SBAR; Medical Staff; Nurse; End-of-Shift Report; Patient Safety; Interprofessional Communication; SBAR; vårdpersonal; sjuksköterska; erfarenheter; överrapportering; patientsäkerhet; interprofessionell kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikationsverktyget Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation (SBAR) har visat sig drastiskt sänka rapporteringstid, ökat rapporteringseffektiviteten och förbättrat patientsäkerheten. I dagsläget rekommenderas SBAR av myndigheter, organisationer och forskare. LÄS MER

 4. 4. Dejtingens skiftande landskap – En empirisk studie om heterosexuella singelkvinnors erfarenheter av att dejta på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Malva Eriksson Sinclair; [2021]
  Nyckelord :Landsbygd; online dejting; heterosexuella relationer; tillfälliga förbindelser; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den samtida dejtingkulturen begreppsliggörs i forskning och litteratur i regel utifrån urbana och digitala förhållanden genom att betona en ökad tillgång till ett nästintill obegränsat utbud av potentiella partners, vilket resulterat i en snabbare och större utbytbarhet av kärleksrelationer och tillfälliga förbindelser. Syftet med denna studie är att nyansera framställningen av dejting som en urban företeelse genom att undersöka heterosexuella singelkvinnors erfarenheter av att bo på landsbygden och dejta. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av triage : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Eriksson Fredrik; Elin Jingström; [2021]
  Nyckelord :Triage; Patients; Experience; Triage; Patienter; Upplevelser; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut sjuka/skadade personer känner ofta att de tappar kontroll över sin kropp och situation, dessa känslor kan förvärras i en okänd miljö och kan i samband med brist på information vara överväldigande. Den första patienten ofta kommer i kontakt vid en akut situation är sjuksköterskan. LÄS MER