Sökning: "Övervakning i Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden Övervakning i Sverige.

 1. 1. RELIABILITET OCH VALIDITET I OLIKA MÄTNINGSMETODER FÖR MÄTNING AV SVÅRLÄKTA SÅR. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Behnaz Marandi; Jennifer Trigueros Cobos; [2024-01-29]
  Nyckelord :Sår; Svårläkta sår; Sjuksköterskor; Dokumentation; Datainsamling; Sårmätning; Sårmätningsmetod; Validitet; Reliabilitet; Linjär mätning; Planimetri-system; Digital bildbehandling; Tredimensionella metoder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta sår utgör ett globalt hälsoproblem och påverkar tusentals människor årligen. Sår kräver noggrann övervakning och behandling för att undvika allvarliga komplikationer. Det uppskattas att cirka 40 000 människor i Sverige har svårläkta sår. LÄS MER

 2. 2. Marktäckets och markfuktighetens påverkan på blomsterlupinens (Lupinus polyphyllus) utbredning i Jämtland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Svedh; [2024]
  Nyckelord :Garden lupine; Lupinus polyphyllus; soil moisture; land cover; invasive alien species; Jämtland; ; Blomsterlupin; Lupinus polyphyllus; marktäcke; markfuktighet; invasiva främmande arter; Jämtland;

  Sammanfattning : Biodiversity is the prerequisite for well-functioning ecosystem services that are crucial, like clean water and clean air. Invasive alien species (IAS) are a serious and long-term issue that is actively threatening the genetic diversity within ecosystems. LÄS MER

 3. 3. ”Många skärmar blir det” : digitaliseringens inverkan på svenska lantarbetares arbetsförhållanden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Frida Grabs; [2023]
  Nyckelord :digitalisering; lantarbetare; arbetsmiljö; arbetsförhållanden;

  Sammanfattning : Lantarbetarnas arbetsförhållanden påverkas i allt större utsträckning av den digitalisering som accelererat sedan 1990-talet. Jordbruket har genomgått en stor omställning i och med införandet av digitala verktyg vilket resulterar i förändringar inom arbetsmiljö, arbetsbelastning och kunskapskrav. LÄS MER

 4. 4. Residents’ perception of safety in a vulnerable neighborhood : A case study from Andersberg, Gävle, Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Afnan Askar; Ayysha Badra; [2023]
  Nyckelord :Perceived safety; physical environment; Andersberg; million housing program; CPTED principles; safety walk; Upplevd trygghet; fysisk miljö; Andersberg; miljonprogram; CPTED-principer; trygghetsvandring;

  Sammanfattning : Feeling safe is important for residents in their neighborhoods, but how do residents living in an area rumored to be unsafe perceive safety? This case study examined the perceived safety in a vulnerable area (Swedish: Utsatt område) in Gävle, Sweden. These vulnerable neighborhoods fall under the Swedish million housing program that consist of residential areas with large and high resident buildings that are often densified. LÄS MER

 5. 5. Developing Wastewater-based Early Warning System for the Detection of Disease Outbreaks and Emerging Variants with focus on SARS-CoV-2

  Master-uppsats, KTH/Industriell bioteknologi

  Författare :Ayda Kiyar; [2023]
  Nyckelord :wastewater-based epidemiology; early warning system; RT-qPCR; normalization; SARS-CoV-2; avloppsvattenbaserad epidemiologi; förvarningssystem; RT-qPCR; normalisering;

  Sammanfattning : Under covid-19-pandemin har avloppsvattenbaserad epidemiologi (WBE) använts i stor utsträckning som ett komplement till kliniska tester över många delar av världen. Detta projekt syftade till att detektera och kvantifiera belastningen av Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) i avloppsvattenprover med hjälp av Revers transkriptas kvantitativ polymeraskedjereaktion (RT-qPCR). LÄS MER