Sökning: "Övningar"

Visar resultat 1 - 5 av 624 uppsatser innehållade ordet Övningar.

 1. 1. ACT och fördomsfullhet - att förändra psykologisk flexibilitet och empati i grupp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Karin Lundgren; Charlotta Hasselberg; [2019]
  Nyckelord :Psykologisk flexibilitet; fördomar; Acceptance and commitment training; ACT; empati; social dominansorintering; SDO; ingruppsidentifikation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om ACT-träning i grupp (Acceptance and Commitment Training) kunde leda till ökad psykologisk flexibilitet och empati, och minskad fördomsfullhet. Social dominansorientering och ingruppsidenitifikation studerades också som eventuella moderatorer. LÄS MER

 2. 2. Varför står vi här och skär i lökrötter? : En jämförande studie av svenska gymnasielärares och elevers uppfattningar om mål med praktiska övningar i biologi.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Helen Björklund; Emmy Norrman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Praktiska övningar är självklara inslag i naturvetenskaplig undervisning och skrivs också fram i styrdokumenten. Deras betydelse för elevers lärande är dock något som ibland ifrågasätts och problematiserats. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapeutiska behandlingsåtgärder efter en främre korsbandsrekonstruktion : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Oscar Kjellsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:En främre korsbandsskada är en av de allvarligare knäskadorna man kan råka ut för. För att återvända till en aktiv vardag så krävs det oftast att man behöver genomgå en korsbandsrekonstruktion. Studier har visat att 78%-92% av atleter som genomgår en ACLR återvänder till aktivitet. LÄS MER

 4. 4. ”Samtycke handlar om så mycket mer än vad man först tror” : En fallstudie om hur elever lär sig samtycke i idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Frida Mäkelä Strandlund; Josefina Pettersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Studiens syfte är att undersöka hur elever lär sig samtycke i idrott och hälsa. De mer precisa frågeställningarna är: 1. Hur erfar elever samtyckesundervisning och värdegrundsarbete i skolan innan en lektion i idrott och hälsa? 2. LÄS MER

 5. 5. Hur praktiseras norsk psykomotorisk fysioterapi? : En kvalitativ studie om norska fysioterapeuters erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Nyström Ellinor; [2019]
  Nyckelord :Fysioterapi; Norsk psykomotorisk fysioterapi; Psykisk ohälsa; Psykomotorisk funktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Norsk psykomotorisk fysioterapi är en fysioterapeutisk kroppsorienterad behandlingsmetod som har som syfte att behandla personer med nedsatt psykomotorisk funktion. Behandlingsmetoden saknar vetenskaplig dokumentation om hur behandlingen praktiseras. LÄS MER