Sökning: "Özgür Baserdem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Özgür Baserdem.

  1. 1. Relationen mellan Europeiska Unionen och Vitryssland : En kvalitativ studie om hur Vitryssland debatterats i Europaparlamentet i samband med parlamentsvalen i landet år 2004 och 2008

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Özgür Baserdem; [2013]
    Nyckelord :The European Union; European parliament; Belarus; Relation; Confrontation; Reparation;

    Sammanfattning : A qualitative document analysis is used to answer the aim of this thesis that is to find out if the relation between the European Union and Belarus has changed from confrontational to reparational in between the two parliamentary elections that was held in the country in the years of 2004 and 2008. The study focuses on debates from the European parliament in association to the elections in Belarus to see if the rhetoric used in the debates have changed. LÄS MER