Sökning: "Ümran Tuncer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ümran Tuncer.

  1. 1. Energieffektiva byggnaders påverkan på CO2-utsläpp : Norra Djurgårdsstaden i samarbete med Grontmij AB

    M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

    Författare :Sarah Chabraoui; Ümran Tuncer; [2013]
    Nyckelord :energy consumption; carbon emissions; urbanization; sustainable building; U-value; district heating; energiförbrukning; koldioxidutsläpp; urbanisering; hållbart byggande; U-värde; fjärrvärme;

    Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Grontmij AB och är ämnat att ta fram tre olika förslag på byggnader med samma utformning men uppförda med olika material i klimatskal och stomme, för att jämföra dess energiförbrukning och slutligen analysera koldioxidutsläppen som genereras. Målet med denna studie är att påvisa vilka material som lämpar sig främst vid hållbart byggande, vilka materialval som främst kan föredras när man vill uppnå energieffektiva byggnader samt analysera dess koldioxidutsläpp. LÄS MER