Sökning: "ábort"

Visar resultat 1 - 5 av 297 uppsatser innehållade ordet ábort.

 1. 1. Abort - Barnets rätt till liv eller kvinnans rätt till autonomi? : En kvalitativ textanalys om gestaltningsförändringar kring abort i amerikanska opinionsartiklar innan- respektive efter upphävningen av domen Roe v. Wade från 1974.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alma Reinsjö; Anna Bergfeldt; [2023]
  Nyckelord :Abortion; Media; USA; Framing theory; Democracy; Enlightened understanding; Roe v. Wade; Abort; Media; USA; Gestaltningsteori; Demokrati; Upplyst förståelse; Roe v. Wade;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate if there have been any changes regarding the framing of abortion in American opinion-based articles. This since the abortion laws in America has gone through a lot of changes in 2022, in comparison to the previous year 2021. LÄS MER

 2. 2. Vart går gränsen? : En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av personliga värderingar och professionella skyldigheter inom abortvård

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Ebba Boman; Johanna Gullbro; [2023]
  Nyckelord :Induced abortion; nurse; experience; care; Inducerad abort; sjuksköterska; erfarenheter; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: Abort är ett ingrepp som kan vara mycket påfrestande för kvinnorna som genomgår den men också för sjuksköterskorna som vårdar kvinnorna. Sjuksköterskor spelar en viktig roll i omvårdnaden men kan även de uppleva motgångar i sitt arbete då egna erfarenheter och åsikter hamnar i konflikt med yrkesrollen. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av hemabort : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Tibblin-Bergmark; Hanna-Melina Stöckemann; [2023]
  Nyckelord :Hemabort; Information; Kvinnocentrerad vård; trygghet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en kvinna genomgår en abort kan hon uppleva smärta, ångest och rädsla. Detta kan minskas genom hög närvaro av vårdpersonal samt rådgivning och ett gott omhändertagande. Genom vårdpersonalens närvaro under abortförfarandet kan en trygg vård skapas för kvinnan. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av omvårdnad på akutmottagningen i samband med missfall : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Shoroq Saleh Ahmed; Sara Almusawi; [2023]
  Nyckelord :akutmottagning. katie erikssons omvårdnadsteori. personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missfall är ett ofrivilligt avslutande av graviditet som sker innan vecka 22. Cirka 20% av alla konstaterade graviditeter slutar i missfall eller spontan abort. Det kan finnas flera orsaker till att vissa kvinnor drabbas av missfall. Den vanligaste orsaken är genetiska fel hos fostret. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av att genomgå en abort : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alva Hjorthaug; Wilma Sevä; [2023]
  Nyckelord :Experience; induced abortion; nursing; qualitative study; encounter; Bemötande; inducerad abort; kvalitativ studie; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Background: In Sweden and Norway, several thousand abortions are performed each year, which means that many women come into contact with abortion care. Undergoing an abortion can be both mentally and physically stressful for the woman, both the process of making a decision, going through the abortion, and the period after. LÄS MER