Sökning: "äganderätt"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade ordet äganderätt.

 1. 1. Att se skogen för alla träd - om konflikten mellan miljö och ägande i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Jakob Fürst; [2021]
  Nyckelord :Allmän rättslära; miljörätt; äganderätt; miljöskydd; egendomsskydd; biologisk mångfald; ersättning vid rådighetsinskränkningar; 2 kap 15 § regeringsformen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under senare år har en allt skarpare målkonflikt seglat upp mellan egendomsskyddet och miljöskyddet i svensk rätt. Egendomsskyddet har genom bland annat grundlagsstadgandet i 2 kap 15 § regeringsformen en framskjuten position. LÄS MER

 2. 2. Ägarlägenhetsfastigheter : Den rättsliga regleringen för bildandet av ägarlägenheter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Louise Lindström; Terese Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Ägarlägenhetsfastighet; gemensamhetsanläggning;

  Sammanfattning : Denna uppsats redogör för behoven och orsaker till uppkomsten av ägarlägenheter i Sverige, den rättsliga regleringen på området samt hur dessa fastigheter förvaltas. Förslag gällande lagstiftning som reglerar ägarlägenheter har behandlats över en längre tidsperiod. LÄS MER

 3. 3. Trygghet bakom stängda grindar? : en undersökning om skillnader i upplevd trygghet hos öppna kontra stängda bostadsgårdar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Alva Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :bostadsgård; stängd bostadsgård; öppen bostadsgård; trygghet; open courtyard; closed courtyard; security; courtyard; feel safe; perception of safety;

  Sammanfattning : Bostadgårdar är en delad yta mellan flera människor som bor i samma område och byggnader. Bostadsgården är yta för de boende att använda och vistas på. Det är planerarens uppdrag att göra denna plats välanvänd och omtyckt. Men det kanske viktigaste uppdraget är att göra platsen trygg. LÄS MER

 4. 4. Är delningsekonomi ekonomiskt försvarbart? - Analys av svenska delningsekonomiska företags nyckeltal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Robert Lejon; Oscar Jernberg; [2021]
  Nyckelord :Financial management; sharing economy companies; key figures; Ekonomistyrning; delningsekonomiska företag; nyckeltal;

  Sammanfattning : Delningsekonomi som företagsform har ökat de senaste åren. Delningsekonomi definieras som en digital plattform vilket kan användas privat eller av företag för att dela varor eller tjänster. I definitionen ingår att ingen överlåtelse av äganderätt sker, med andra ord, den som hyr ut har fortfarande kvar ägandet. LÄS MER

 5. 5. Äganderätten av jordbruks- och skogsbruksmark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Philippa Printzsköld; [2021]
  Nyckelord :Äganderätt; Demokrati; Politik; Parti; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ownership is one of the most debated topics in Sweden and is incredibly fragmented. Some believe that constitutional property rights lead to restrictions in democracy, while others believe that constitutional property rights are important for democracy. LÄS MER