Sökning: "ägarlägenhet juridiska"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden ägarlägenhet juridiska.

 1. 1. Från hyresrätt till annan upplåtelseform - bostadsrätt eller äganderätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Caroline Thynell; [2017]
  Nyckelord :Upplåtelseform; udda förvaltningsobjekt; bostadsrätt; äganderätt; ägarlägenhet; fastighetsbildning; detaljplan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : De upplåtelseformer som finns idag är hyresrätt, bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och äganderätt. Hyresrätt är den vanligaste upplåtelseformen men det har blivit vanligare med ombildningar där hyresrätt övergår till bostadsrätt. LÄS MER

 2. 2. Ägarlägenheter : en jämförelse mellan omvandling av hyresrätt till ägarlägenhet och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Beatrice Bäckström; [2015]
  Nyckelord :Ägarlägenhet; bostadsrätt; ombildning; omvandling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Köparens undersökningsplikt : skillnader vid köp av ägarlägenhet och bostadsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Björn Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :Fastighetsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ägarlägenheter : En studie om varför etableringen inte slår igenom i Sverige

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avd för lantmäteriteknik och matematik

  Författare :Anita Subasic; [2012]
  Nyckelord :Condominium; Ägarelägenheter;

  Sammanfattning : Den svenska befolkningen har pratat om att äga sin lägenhet i över 150 år, något som kom att bli verkliget i Sverige den 1 maj 2009 då ägarlägenheter inrättades som boendeform. Boendeformen finns redan i andra Europeiska länder så som Belgien, Norge och Holland och har etablerats i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Ägarlägenhet i forhållande till bostadsrätt : Vad är den juridiska skillnaden ?

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avd för lantmäteriteknik och matematik; Högskolan Väst/Avd för lantmäteriteknik och matematik

  Författare :Sofia Qvillby; Sandra Högberg; [2012]
  Nyckelord :Bostadsrätt; ägarlägenhet; juridik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att klargöra de juridiska skillnaderna som finns mellan en bostadsrätt och en ägarlägenhet. Arbetet är främst en litteraturstudie där information från böcker, Internet samt lagtext redovisats. En undersökning har gjorts via Hemnet. LÄS MER