Sökning: "ägarlägenhet juridiska"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden ägarlägenhet juridiska.

 1. 1. Faktorer som påverkar val av lägenhet : En studie om upplåtelseformer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Dennis Larsson; Fredrik Östergaard; [2020]
  Nyckelord :forms of tenure; right of tenancy; cooperative tenancy; condominium; dualistic system; unitary system; apartment; upplåtelseform; hyresrätte; kooperativa hyresrätt; bostadsrätt; ägarlägenhet; lägenhet;

  Sammanfattning : Vilka faktorer som påverkar valet av upplåtelseform var frågan som ställdes inför detta examensarbete. Bostadsmarknaden är en komplex marknad då särdragen med just bostadsmarknaden inte finns inom någon annan marknad. Ett exempel är att en bostad inte lätt kan ersättas mot någon likvärdig bostad. LÄS MER

 2. 2. Från hyresrätt till annan upplåtelseform - bostadsrätt eller äganderätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Caroline Thynell; [2017]
  Nyckelord :Upplåtelseform; udda förvaltningsobjekt; bostadsrätt; äganderätt; ägarlägenhet; fastighetsbildning; detaljplan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : De upplåtelseformer som finns idag är hyresrätt, bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och äganderätt. Hyresrätt är den vanligaste upplåtelseformen men det har blivit vanligare med ombildningar där hyresrätt övergår till bostadsrätt. LÄS MER

 3. 3. Ägarlägenheter : en jämförelse mellan omvandling av hyresrätt till ägarlägenhet och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Beatrice Bäckström; [2015]
  Nyckelord :Ägarlägenhet; bostadsrätt; ombildning; omvandling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Köparens undersökningsplikt : skillnader vid köp av ägarlägenhet och bostadsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Björn Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :Fastighetsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ägarlägenheter : En studie om varför etableringen inte slår igenom i Sverige

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avd för lantmäteriteknik och matematik

  Författare :Anita Subasic; [2012]
  Nyckelord :Condominium; Ägarelägenheter;

  Sammanfattning : Den svenska befolkningen har pratat om att äga sin lägenhet i över 150 år, något som kom att bli verkliget i Sverige den 1 maj 2009 då ägarlägenheter inrättades som boendeform. Boendeformen finns redan i andra Europeiska länder så som Belgien, Norge och Holland och har etablerats i Sverige. LÄS MER