Sökning: "ägarledda bolag"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden ägarledda bolag.

 1. 1. Val av revisor i onoterade ägarledda företag : En studie om vilka faktorer som påverkar onoterade ägarledda företags val av revisor

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Philip Andersson; Daniel Thuresson; [2019]
  Nyckelord :Val av revisor i ägarledda onoterade företag; val av revisor; revisorer i SMEs;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har vi undersökt hur onoterade ägarledda företag väljer revisor och vad som påverkar valet av revisor i dessa företag. Tidigare forskning har visat att det finns ett forskningsgap inom små bolag och deras val av revisor. Vi har intervjuat sex företag i flera olika branscher. LÄS MER

 2. 2. Aktieägares lojalitetsplikt i ägarledda bolag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Frida Hansson; [2017]
  Nyckelord :Lojalitetsplikt; ägarlett bolag; ägarlett aktiebolag; ägarledda bolag; ägarledda aktiebolag; lojalitetsplikt aktieägare;

  Sammanfattning : Lojalitetsplikten är en allmän rättsprincip som är gällande för bland annat bolagsmän i enkla bolag och avtalsparter. Den är också till viss del gällande för styrelseledamöter och arbetstagare, men anses inte gälla för kapitalinvesterande aktieägare. LÄS MER

 3. 3. Revisorns oberoende - vilka hot och hur hanteras de? : En kvalitativ studie på revisorer för småföretag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linn Jörtner; Linnea Högberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att revisorn utgör en oberoende part i sina yrkeshandlingar kan antas vara en självklarhet. Det är krav enligt lag på att revisorn ska förhålla sig yrkesmässigt opartisk i sina uppdrag. Många gånger speglas hur revisorer för stora börsnoterade bolag ska och bör hantera hot mot denna oberoendeställning. LÄS MER

 4. 4. “Ditt livs viktigaste affär” En företagsförmedlares roll vid försäljning av privata, ägarledda familjebolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristoffer Heinl; Karl Nordlund; [2016-05-09]
  Nyckelord :Informationsasymmetri; Socialt kapital; Företagsförsäljning; Företagsförmedlare; Beteendeteori; Privata; ägarledda bolag;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine how business brokers add value in a company acquisition. Thecompanies studied are privately held family businesses led by the owner. There are manyproblems that need to be adressed in an acquisition of a private family business. LÄS MER

 5. 5. Problem vid exit i ägarledda småbolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Hanna Kristiansson; Elin Ronvall; [2016]
  Nyckelord :Associationsrätt; exit; ägarledda småbolag; Exit i Danmark; överlåtelsebegränsningar;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ägarledda småbolag och den problematik som kan uppstå vid utträde, så kallat exit. I uppsatsen definieras ägarledda småbolag som aktiebolag med minst två och högst tio aktieägare. LÄS MER