Sökning: "ägarskifte"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet ägarskifte.

 1. 1. 3:12-reglernas inverkan på generationsskiften : En analys av regeringens förslag om att införa ett undantag från bestämmelsen om samma eller likartad verksamhetvid ett ägarskifte till närstående

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Marcus Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Generationsskiften; ägarskifte; 3:12; 3:12-reglerna; neutralitet; neutralitetsprincipen; skattelagstiftning; fåmansföretag; fåmansföretagsreglerna; SOU 2016:75; prop. 2018 19:54;

  Sammanfattning : Neutralitetsprincipen är en av de mest grundläggande byggstenarna inom den svenska skattelagstiftningen. Att enskildas handlingsalternativ inte skall styras av skatteutfallet var ett av de huvudsakliga ändamålen, tillsammans med grundidén om att motverka inkomstomvandling, vid genomförandet av århundradets skattereform i början på 1990-talet. LÄS MER

 2. 2. Enskild firma, aktiebolag eller både och? : skatteskillnader och andra effekter i lantbruksföretag

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Erik Bertilsson; Albin Skure; [2019]
  Nyckelord :aktiebolag; enskild firma; företagsform; ägarskifte; generationsskifte; mjuka värden; risk; lönsamhet; lantbruksföretag; företagsledning; skatt;

  Sammanfattning : Rationaliseringen av svenskt jordbruk leder till större enheter och högre omsättning, vilket gör valet av företagsform allt viktigare för lantbruksföretagare. Aktiebolag för driften ökar i popularitet hos lantbruksföretagare. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars tankar kring ägarskifte inom lantbruket

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Milan Lundin; [2018]
  Nyckelord :ägarskifte; generationsskifte; ungdomar; naturbruksgymnasium; tankar; känslor; mjuka värden; framtid;

  Sammanfattning : Introduction: Many people who have a connection to agriculture will at some time be affected by a change of ownership. Roles that then become involved are the transferor, the transferee, the siblings and third parties (neighbor, consultant, employee). LÄS MER

 4. 4. Generationsskifte utanför släkten

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jesper Englund; Tobias Högborg; [2018]
  Nyckelord :generationsskifte; ägarskifte; övertag; alternativ; överlåta;

  Sammanfattning : Lantbrukaren är idag en åldrande yrkeskategori där behovet av en efterträdare blir större. Lantbrukaren har två val: att sälja eller att genomföra ett ägarskifte. Traditionellt sker detta ägarskifte inom familjen. LÄS MER

 5. 5. Att effektivisera kompetensbevaring i två organisatoriska kulturer : Ett examensarbete i innovationsteknik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jelena Krunic; Madelene Lilleberg; Sandra Nevby; [2015]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; kompetensbevaring; knowledge management; innovation; implicit- explicit kunskap; kunskapsbevaringsmodell;

  Sammanfattning : Ämnet kompetensöverföring och kompetensbevaring är ett aktuellt ämne för dagens arbetsmarknad. Generationen Baby Boomers, den ovanligt stora efterkrigsgenerationen, personer födda mellan 1946 – 1964 (Valueoptions, 2015), kommer de kommande 10 åren att gå i pension vilket riskerar att även deras komptetens går förlorad. LÄS MER