Sökning: "ägd reklam"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden ägd reklam.

 1. 1. ETT FLÖDE FYLLT AV REKLAM - En kvalitativ studie om attityder gentemot olika reklamtyper på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Broeren; [2021-07-01]
  Nyckelord :Attityder; upplevelser; inställning; Instagram; köpt reklam; ägd reklam; förtjänad reklam; uses and gratifications; word-ofmouth.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka svenskars upplevelser av reklambudskappå Instagram.Teori: Uses and gratifications och Model of attitudes towards advertising.Metod: Kvalitativa fokusgrupper.Material: Två fokusgruppsintervjuer med olika åldersgrupper: Generation Z ochMillennials. LÄS MER

 2. 2. Köpt, ägd och förtjänad – en studie om attityder gentemot olika reklamtyper på Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Albin Yngve; Anton Fridolfsson; [2015-02-10]
  Nyckelord :köpt media; ägd media; förtjänad media; köpt reklam; ägd reklam; förtjänad reklam; sociala medier; Facebook; display ads; viralmarknadsföring; digital natives; digital immigrants; riktad marknadsföring; targeting; banner blindness; reklamundvikande; word-of-mouth;

  Sammanfattning : Titel: Köpt, ägd och förtjänad – en studie om attityder gentemot olika reklamtyper på Facebook.Författare: Albin Yngve och Anton FridolfssonUppdragsgivare: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet. LÄS MER