Sökning: "äkta människor"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden äkta människor.

 1. 1. ”ALLA MÄNNISKOR ÄLSKAR OSS SÅ LÄNGE VI TILLHÖR DEM” - En studie av relationen mellan människor och människoliknande robotar i Westworld och Äkta Människor.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Emelie forslund; [2018-04-12]
  Nyckelord :Human-robot interaction; Science fiction television; Science fiction – Criticism and interpretation; Representation; Frankenstein complex;

  Sammanfattning : SUMMARY: In this study the goal has been to analyze how the relationship between humans and robots are represented in two science fiction series; Westworld and Real Humans (Äkta Människor). Based on the theories of Stuart Hall about representation, Julie Wosk’s book My fair laides and Gorman Beauchamps article The Frankenstein complex and Asimov’s Robots, I have studied how the humanlike robots are represented and how the myths of the Frankenstein complex and the myth of Pygmalion are represented in the two series. LÄS MER

 2. 2. Apokalyptiska förställningar i Islamiska staten Al-Malhama Al-Kubra : En religionsvetenskaplig uppsats

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Nikolinn Hörberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna forskningsuppsats riktas fokus på de apokalyptiska föreställningarna som finns i islam och i den Islamiska staten (IS).Apokalyps handlar om vad som händer innan jordens undergång och idéerna om apokalyps finns inom de flesta religionerna, men de skiljer sig dock ifrån varandra. LÄS MER

 3. 3. "Vi är vanliga människor" : En studie av hur YouTube-kändisar framställer sig själva för att lyckas med sitt kändisskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Stiglund; [2017]
  Nyckelord :YouTube; YouTube celebrities; internet celebrity; impression management; micro-celebrity; YouTube; YouTube-kändisar; internetkändisskap; intrycksstyrning; mikrokändisskap;

  Sammanfattning : I det samhälle vi idag lever i ses offentlighet som statussymbol och värdemätare vilket gjort att människor, för att lyckas, måste skapa personliga varumärken. Internet har förenklat skapandet och spridandet av dessa personliga varumärken eftersom det på sociala medier finns verktyg att använda för att skapa en publik personlighet. LÄS MER

 4. 4. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER

 5. 5. Social media influencers : En kvalitativ studie om hur konsumenter uppfattar social media influencers och företagssponsrade inlägg

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jessica Erstadius; Johanna Larsson; [2016]
  Nyckelord :SMI; sociala medier; influencer; corporate-sponsored posts; trust; attitudes; credibility; SMI; sociala medier; influencer; företagssponsrade inlägg; förtroende; trovärdighet; attityder;

  Sammanfattning : Abstract As the media intensity increases, it becomes more difficult for companies to obtain people's attention, and a risk that the message will pass its target audience arises. Social media has generated new possibilities for companies to be able to profile their message and reach specific target audiences. LÄS MER