Sökning: "äktenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 295 uppsatser innehållade ordet äktenskap.

 1. 1. Erkännande av barnäktenskap i Sverige : En studie mot bakgrund av svensk internationell privaträtt, Europakonventionen och EU-rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Yusufzai; [2021]
  Nyckelord :erkännnande; barnäktenskap; internationell privaträtt; IÄL; äktenskap;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine the Swedish regulation regarding recognition of child marriages concluded abroad, and its coherence with the European Convention on Human Rights and the EU.  Since an amendment to the Swedish law, which became effective on January 1st 2019, marriages concluded abroad by people, who at the time of their marriage were below the age of 18, will not be recognised in Sweden unless there are exceptional circumstances. LÄS MER

 2. 2. Bland tallar, träskyltar och kapital : bröllopsfotografier i nutida Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alexandra Roslund; [2021]
  Nyckelord :Bröllop; bröllopsfotografier; riter; tradition; konsumtion; skalinstitutioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : Allt om bröllop är en av Sveriges största bröllopstidningar vari läsaren förväntas inspireras till sin kommande bröllopsdag, bland annat genom att se andra läsares bröllopsfotografier. Syftet med den här studien är att med Allt om bröllop som fall granska vad bröllopsfotografier kan säga om det nutida bröllopet samt vad bröllopsfotografens uppdrag egentligen är. LÄS MER

 3. 3. Jo och Amy som feministiska karaktärer : En jämförande karaktärsanalys av Jo och Amy i Greta Gerwigs film Little Women (2019).

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Lisa Ehn; [2021]
  Nyckelord :Little Women; adaption; karaktär; feminism; Greta Gerwig;

  Sammanfattning : Uppsatsen önskade undersöka karaktärerna Jo och Amy samt deras relation i Greta Gerwigs film Little Women (2019) ur ett feministiskt perspektiv. Detta gjordes genom att jämföra gestaltningen av dem i Gillian Armstrongs filmadaption av Little Women från 1994 och genom att utgå från Jens Eders karaktärsklocka och feministisk filmteori. LÄS MER

 4. 4. Äktenskap och äktenskapsskillnad i komparativ studie mellan svensk rätt och Koranen

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Abdulsalam Houteit; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ensamheter och gemenskaper : Läsningar av det moderna genombrottets litteratur

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Diana Vallsten; [2021]
  Nyckelord :modern breakthrough; nordic literature; loneliness; communities; discourse; gender; 19th century; marriage; nuclear family; Ibsen; Jacobsen; Tavaststjerna; Benedictsson; Strindberg; Fairclough; det moderna genombrottet; nordisk litteratur; ensamhet; gemenskap; diskurs; kön; 1800-tal; äktenskap; kärnfamilj; Ibsen; Jacobsen; Tavaststjerna; Benedictsson; Strindberg; Fairclough;

  Sammanfattning : In this essay I perform readings of five influential literary works of the Modern Breakthrough in Nordic literature: Et dukkehjem (1879) by Henrik Ibsen, Niels Lyhne (1880) by Jens Peter Jacobsen, Barndomsvänner (1886) by Karl August Tavaststjerna, Fru Marianne (1887) by Victoria Benedictsson, and Ensam (1903) by August Strindberg. My aim is to identify and analyze discourses of loneliness and community. LÄS MER