Sökning: "äktenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade ordet äktenskap.

 1. 1. Erkännande av barnäktenskap i Sverige : En studie mot bakgrund av svensk internationell privaträtt, Europakonventionen och EU-rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Yusufzai; [2021]
  Nyckelord :erkännnande; barnäktenskap; internationell privaträtt; IÄL; äktenskap;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine the Swedish regulation regarding recognition of child marriages concluded abroad, and its coherence with the European Convention on Human Rights and the EU.  Since an amendment to the Swedish law, which became effective on January 1st 2019, marriages concluded abroad by people, who at the time of their marriage were below the age of 18, will not be recognised in Sweden unless there are exceptional circumstances. LÄS MER

 2. 2. Bland tallar, träskyltar och kapital : bröllopsfotografier i nutida Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alexandra Roslund; [2021]
  Nyckelord :Bröllop; bröllopsfotografier; riter; tradition; konsumtion; skalinstitutioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : Allt om bröllop är en av Sveriges största bröllopstidningar vari läsaren förväntas inspireras till sin kommande bröllopsdag, bland annat genom att se andra läsares bröllopsfotografier. Syftet med den här studien är att med Allt om bröllop som fall granska vad bröllopsfotografier kan säga om det nutida bröllopet samt vad bröllopsfotografens uppdrag egentligen är. LÄS MER

 3. 3. Äktenskap och äktenskapsskillnad i komparativ studie mellan svensk rätt och Koranen

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Abdulsalam Houteit; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den queera kyrkan : Svenska kyrkans förändrade förhållningssätt till samkönade äktenskap – en queerteoretisk diskursanalys av Svenska kyrkans teologi

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ylva Serck; [2021]
  Nyckelord :Queer theory; queer theology; Michel Foucault; Judith Butler; The Church of Sweden; LGBTQ; Sweden Democrats; Queerteori; Queer teologi; Michel Foucault; Judith Butler; Svenska Kyrkan; HBTQ; Sverigedemokraterna;

  Sammanfattning : This paper examines the Church of Sweden’s changing approach to same-sex marriage from a queer theoretical and queer theological perspective. A discourse analytical method examines the previous discourse and how it has come to change over time. LÄS MER

 5. 5. En hybrid lärares bekännelser: Transkulturella ämnen på kommunal vuxenutbildning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Astrid Nyberg; [2020-09-15]
  Nyckelord :transkultur; hybriditet; autoetnografi; vuxenutbildning; läromedelanalys;

  Sammanfattning : Invandring sätter krav på utbildningsanordnare och lärare att arbeta kulturmedvetet. Med hjälp av transkulturella ämnen kan undervisning lyftas ovan kulturella gränser. LÄS MER