Sökning: "äldre över 65 år"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade orden äldre över 65 år.

 1. 1. Utvärdering av svensk enkät för ”Ecological Momentary Assessment” (EMA) av ljudmiljöer för äldre med hörselnedsättning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Mari Ivarsson; [2021-02-02]
  Nyckelord :Audiologi; Hörselnedsättning; Hälsosamt åldrande; Ekologisk momentan bedömning; Rådgivning; Demens; Audiology; Hearing impairment; Healthy ageing; Ecological momentary assessment; Counselling; Dementia;

  Sammanfattning : Background: The population of older people with hearing impairment is increasing. Causality occurs between hearing impairment and cognitive decline. Healthy ageing needs to be promoted. LÄS MER

 2. 2. Preventiva insatser vid fall hos äldre inom slutenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnea Pyling; [2021]
  Nyckelord :fall; nursing; prevention; inpatients; elderly; fall; omvårdnad; prevention; slutenvård; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fall och fallskador hör till ett av de stora folkhälsoproblemen i Sverige men även internationellt. Fall är den vanligaste orsaken till skador hos äldre personer över 65 år och resulterar ofta i allvarliga konsekvenser för samhället, vården och individen. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av näringsintaget för äldre boende på ålderdomshem och äldre hemmaboende med hemsjukvård

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Åsa Lönnergård; Anette Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Nordiska näringsrekommendationerna; äldre över 65 år; näringsintag; kostrelaterade följdsjukdomar; livsmedelsteknik; food engineering; Nordic nutritional recommendations; recommended daily nutritional for elderly; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : The aging of us humans is individual and occurs gradually over a long period of time. Some functions in the body deteriorate and older people often have difficulty for various reasons to get the amount of nutrition they need, so they usually need to divide their diet into more meals distributed during the day. LÄS MER

 4. 4. Ensamhet hos äldre personer : En kvalitativ studie om äldre personers upplevelser av ensamhet och betydelsen av föreningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jesper Perrault; Jonathan Fogelström; [2021]
  Nyckelord :Ensamhet; Föreningsliv; Social gemenskap; Subjektivitet och Äldre personer.;

  Sammanfattning : Äldre personer har fler riskfaktorer till ensamhet än andra ålderskategorier och ensamhetkan medföra negativa konsekvenser för individen.Syftet med studien är att analysera upplevelsen av ensamhet hos individer som inte leverisolerat i åldrarna 65 och över. LÄS MER

 5. 5. ‘’Man har nästan sett fram emot dom här sex sekunderna’’ : Äldre personers upplevelser av högintensiv intervallträning på cykel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Annifrid Granberg; Jessica Edström; [2021]
  Nyckelord :Högintensiv intervallträning; äldre; upplevelser; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Introduktion: Befolkningen blir allt äldre och genom fysisk aktivitet främjas ett hälsosamt åldrande, vilket även förebygger en rad sjukdomar. Högintensiv intervallträning (HIT) är en tidseffektiv träningsform som visats ha positiva effekter på äldre personers hälsa, samtidigt som det ifrågasatts om den höga intensiteten verkligen är passande för äldre. LÄS MER