Sökning: "äldre dementa"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden äldre dementa.

 1. 1. ATT VARA DEMENT OCH VÅRDAS PÅ SJUKHUS : En litteraturstudie om patienters upplevelser av sjukhusvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johan Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Bemötande; demens; patienters upplevelser; sjukhus; sjuksköterska; vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar drabbar hjärnan och leder till försämring av minne och kognitiva funktioner. Demenssjukdomar förekommer främst hos äldre och eftersom antalet äldre blir fler ökar samtidigt förekomsten av demenssjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Prevention av undernäring hos personer med demens. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Zandra Lindoff; Lisa Thildéus; [2017]
  Nyckelord :Demens; undernäring; prevention och omvårdnad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då andelen äldre i samhället ökar förväntas även antalet som drabbas av demenssjukdomar att öka. Samtidigt förekommer undernäring i stor utsträckning hos personer med demens. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsarbete avseende prevention av undernäring hos personer med demens. LÄS MER

 3. 3. Akupressur : Behandlingsresultat inom omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Christel Nilsson; Carin Juréen; [2017]
  Nyckelord :acupressure; nurse; nursing; treatment outcome; akupressur; behandlingsresultat; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor möter patienter varje dag med behov av lindring av symtom relaterat till olika sjukdomstillstånd. Bakgrund: Akupressur kommer från komplementär medicin och är en behandlingsform för att hjälpa patienter att lindra symtom relaterat till sjukdom. LÄS MER

 4. 4. Hur ska framtidens äldreboende utformas? -En fallstudie gjord på tre äldreboenden i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Amanda Claesson Höjer; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Boendet har en stark koppling till äldres livskvalitet. Utformningen av äldres boendemiljö är viktig då de spenderar mycket tid i och i nära anslutning till boendet. Boendemiljön påverkar hur trygg den boende känner sig där exempelvis hala golv eller dålig belysning kan skapa en känsla av otrygghet. LÄS MER

 5. 5. Biståndshandläggarens tillvägagångssätt vid utredning av äldre dementa - en kvalitativ studie om äldre dementas självbestämmanderätt och delaktighet i utredningsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Johanna Gademan; Edita Zepcan; [2017]
  Nyckelord :Biståndshandläggare; äldre dementa; tillvägagångssätt; delaktighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur biståndshandläggare utreder äldre dementas behov utifrån vad de dementa uppger och uttrycker. Syftet har preciserats i frågeställningar som innefattar hur biståndshandläggare säkerställer att äldre dementa får den vård och omsorg de är i behov av samt hur de säkerställer att vården och omsorgen blir utifrån den demenssjukes önskemål och självbestämmanderätt. LÄS MER