Sökning: "äldre ensamhet omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden äldre ensamhet omvårdnad.

 1. 1. Att vårda äldre med depression : En beskrivande systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Madelene Vadstedt; Sabir Dahir Mohamed; [2021]
  Nyckelord :Erfarenhet; omvårdnad; psykisk ohälsa; senior; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: äldre med depression lider i ensamhet som resultat av utebliven vård som grundas i olika faktorer. Vid utebliven vård ökar risken för suicidtankar och suicidhandlingar hos äldre med depression. När äldre insjuknar i depression förändras livet till det sämre vilket kan resultera i förminskat välbefinnande och livskvalité. LÄS MER

 2. 2. Äldre personers upplevelser av depression : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anisa Abdulalim Abdela; Caroline Persson; [2021]
  Nyckelord :Depression; nursing; older; person centered care; suffering; Depression; lidande; omvårdnad; personcentrerad vård; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukdomen depression ökar bland äldre personer. Många av de äldre söker vård, därmed kommer sjuksköterskor i kontakt med äldre som har depression. De flesta äldre som har depression har upplevt otillräcklig vård, då kunskapen om depression hos äldre personer bland sjuksköterskorna är bristfällig. LÄS MER

 3. 3. Ofrivillig ensamhet hos äldre personer : En kvalitativ litteraturstudie om äldres erfarenheter av ofrivillig ensamhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Julia Dahlberg; Daniella Johansson; [2021]
  Nyckelord :Experiences; loneliness; older persons; Ensamhet; erfarenheter; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar i rask takt och bor i större utsträckning hemma längre. Människan är beroende av gemenskap och de äldre är en utsatt grupp som löper större risk att drabbas av ensamhet. LÄS MER

 4. 4. Interventioner som motverkar ensamhet hos hemmaboende äldre : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sara Kristiansen; Hanna Sundqvist; [2020]
  Nyckelord :elderly; community-living; interventions; loneliness; ensamhet; hemmaboende; interventioner; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den globala befolkningen blir allt äldre. Det är även vanligt hos äldre människor att känna ensamhet, vilket kan leda till fysisk ohälsa och lidande. Eftersom sjuksköterskan ska motverka ohälsa och främja hälsa är det av stor vikt att ha kunskap om hur ensamhet i denna ökande befolkningsgrupp kan minskas. LÄS MER

 5. 5. Ensamhet bland äldre : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maja Johansson Knekta; Jesper Mikkelsen; [2020]
  Nyckelord :Elderly; Loneliness; Literature review; Ensamhet; Litteraturstudie; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Upplevelsen av ensamhet ökar med en stigande ålder. Det finns ett samband mellan ensamhet och psykisk eller fysisk ohälsa, och detta samtidigt som medellivslängden förväntas öka i Sverige och i andra delar av världen. LÄS MER