Sökning: "äldre generation"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden äldre generation.

 1. 1. EN UNDERFÖRSTÅDD ÖVERENSKOMMELSE - En kvalitativ studie om två generationers attityder till riktad reklam ur ett integritetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Kenttälä; Tilda Svensson; Saga Thieme; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; reklam; riktad reklam; riktad marknadsföring; integritet; attityder; generation Z; äldre generation;

  Sammanfattning : Executive summary A challenge for every digital marketing company is reaching out in the so-called “media noise”. Therefore, targeted advertising can be seen as a natural part of all social media user's everyday life. LÄS MER

 2. 2. Aktiva personers upplevelser och erfarenheter av friluftsliv innan och under pandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Nora Malmgren; [2023]
  Nyckelord :Friluftsliv; hälsa; förändrade levnadsvanor välbefinnande; Covid - 19 pandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med coronapandemin som varade i tre års tid skapadesrestriktioner för samtliga i befolkningen. Syftet var att alla skulle förhålla sigtill dessa restriktioner och på så vis minska smittspridningen. Dessa åtgärdervar mer markanta och specifika för befolkningens äldre generation. LÄS MER

 3. 3. Individers relation med sina föräldrar : En kvantitativ studie om köns- och generationsskillnader

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Gisela Eriksson; Tindra Svanberg; [2023]
  Nyckelord :Socialization; adult children; parental relationship; intergenerational relationships; gender; gender roles; gender differences; Socialisering; vuxna barn; föräldrarelation; generationsskillnader; genus; könsroller; könsskillnader;

  Sammanfattning : Familjedynamik påverkas av olika socialiseringsprocesser. Föreställningar om hur individers relation till sina föräldrar bör se ut är vanligt förekommande. LÄS MER

 4. 4. Mikrofonens hot och möjligheter : Unga och äldres perspektiv på en potentiell framtida datainsamling via mikrofonen av smart teknologi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Agnes Balcer; [2023]
  Nyckelord :Data Collection; Cookies; Personal integrity on the internet; Smart Speakers; Voice assistant; Data collection of the mobile phones microphone; Generation X; Generation Y; Generation Z; Datainsamling; Cookies; Personlig integritet på internet; Smarta högtalare; Röstassistenter; Datainsamling via mobiltelefonens mikrofon; Generation X; Generation Y; Generation Z;

  Sammanfattning : Att vara internetanvändare idag innebär att man ständigt utsätts för datainsamling i form av stora textfiler som företag använder för att bygga upp profiler av individer baserat på deras internetvanor. Vare sig man tillhör den äldre generationen som har behövt anpassa sig efter ny teknik eller om man tillhör den yngre generationen som är uppväxt med tekniken och har den i sitt DNA, så finns det risk att datainsamlingen gör intrång på den personliga integriteten. LÄS MER

 5. 5. Att kommunicera funktion med design : En studie om Grön marknadsföring, utifrån ett Design- och Konsumentperspektiv inom dryckesbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Dilan Lotfi; Charlotta Stamblock; [2022]
  Nyckelord :Green marketing; Corporate image; Consumer behavior; Packaging design and Sustainability; Grön marknadsföring; Företagsimage; Konsumentbeteende; Förpackningsdesign och Hållbarhet;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har intresset för hållbarhet ökat avsevärt, där miljömedvetna produkter efterfrågas allt mer i samhället. Då ett socialt ansvar har vuxit fram hos konsumenterna behöver även marknaden anpassa sig till denna efterfrågan. LÄS MER