Sökning: "äldre i massmedia"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden äldre i massmedia.

 1. 1. ”Vanliga” kvinnor : en kritisk diskursanalys av den kvinnliga framställningen i kommersiellt syfte

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Wassberg; Eva-Louise Castefelt; [2020]
  Nyckelord :“ordinary” women; consumer culture; market communication; co-creation; traditional portrayal; identification; discourses; ethics.; “vanliga” kvinnor; konsumentkultur; marknadskommunikation; samskapande; traditionell framställning; identifiering; diskurser; etik.;

  Sammanfattning : Advertising and media creates and maintains standardized norms and beauty ideals for how women should look and it is often not realistic or representative of ordinary women. Consumers are now demanding representation of women who differs from the unreachable ideals and show how ordinary women actually look. LÄS MER

 2. 2. De äldre, vi andra och CoVid-19 : En kritisk diskursanalys om äldres framställan i media i samband med CoVid-19  rekommendationerna under perioden 16-22 mars 2020.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Jessica Häggkvist; Jenny Rosvall; [2020]
  Nyckelord :Ageism; Older people; Elderly; Massmedia; Discourse; Norman Fairclough; Critical discourse analyzis; CoVid-19; Agediscrimination; Coronacirus; Ålderism; Äldre människor; Äldre; Massmedia; Diskurs; Norman Fairclough; Kritisk diskursanalys; CoVid-19; Coronavirus; Åldersdiskriminering;

  Sammanfattning : När ett Coronavirus uppdagades i Kina fick det stor medial uppmärksamhet och den 11 mars 2020 klassade Världshälsoorganisationen virusspridningen som en pandemi. Förenta Nationerna slog i april 2020 larm om ett världsproblem som ökat kraftigt i samband med rekommendationerna till äldre personer i och med CoVid-19, nämligen åldersdiskriminering. LÄS MER

 3. 3. Äldre tonåringars datorspelande, självkänsla och levnadsvanor : en enkätstudie bland gymnasieelever

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Marcus Stanojevic; Patrik Truong; [2016]
  Nyckelord :Datorspel; Självkänsla; Ungdomar; Levnadsvanor; Kvantitativ; Enkätundersökning;

  Sammanfattning : Datorspelande har blivit en vanligare fritidssyssla bland ungdomar och datorspelande polariseras i massmedia och är en mansdominerad miljö. Forskning visar att datorspelande kan associeras med fysisk inaktivitet och onyttiga matvanor. Studier visar också att datorspelande kan vara associerat med självkänsla. LÄS MER

 4. 4. Chefer inom äldreomsorgen : En kvalitativ studie om chefernas syn på chefskapet i skenet av New Public Management

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nilsson Maria; Andrea Perhage; [2016]
  Nyckelord :Leadership; New Public Management; Manager; Managership; Elderly care; Ledarskap; New Public Management; Manager; Chefskap; Äldreomsorgen;

  Sammanfattning : Inledning: Forskning avseende ledarskap och chefskap består av en djungel av teorier och dess diskurs är splittrad. På 1990-talet skedde kraftiga reformer inom offentlig sektor i syfte att göra den offentliga sektorn mer lik den privata. En ökad grupp av äldre och omfattande reformer har gjort chefernas arbete inom branschen mer komplex. LÄS MER

 5. 5. Socialtjänsten - om socionomstudenten själv får välja? : En kvantitativ studie om socionomstudenters attityder till socialtjänsten som framtida arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Susanne Holmström; Anna Segerberg; [2015]
  Nyckelord :Attitudes; Career choice; Social work; Social work students; Attityder; Karriär; Socialtjänsten; Socionomstudenter;

  Sammanfattning : Inom socialtjänsten i Sverige idag råder på många håll problem med höga ärendemängder och svåra arbetsvillkor för dess anställda. Situationen har lett till att många av landets erfarna socialsekreterare lämnar socialtjänsten vilket innebär att organisationen menas tappa viktig erfarenhet och kompetens. LÄS MER