Sökning: "äldre i massmedia"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden äldre i massmedia.

 1. 1. Äldre tonåringars datorspelande, självkänsla och levnadsvanor : en enkätstudie bland gymnasieelever

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Marcus Stanojevic; Patrik Truong; [2016]
  Nyckelord :Datorspel; Självkänsla; Ungdomar; Levnadsvanor; Kvantitativ; Enkätundersökning;

  Sammanfattning : Datorspelande har blivit en vanligare fritidssyssla bland ungdomar och datorspelande polariseras i massmedia och är en mansdominerad miljö. Forskning visar att datorspelande kan associeras med fysisk inaktivitet och onyttiga matvanor. Studier visar också att datorspelande kan vara associerat med självkänsla. LÄS MER

 2. 2. Chefer inom äldreomsorgen : En kvalitativ studie om chefernas syn på chefskapet i skenet av New Public Management

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nilsson Maria; Andrea Perhage; [2016]
  Nyckelord :Leadership; New Public Management; Manager; Managership; Elderly care; Ledarskap; New Public Management; Manager; Chefskap; Äldreomsorgen;

  Sammanfattning : Inledning: Forskning avseende ledarskap och chefskap består av en djungel av teorier och dess diskurs är splittrad. På 1990-talet skedde kraftiga reformer inom offentlig sektor i syfte att göra den offentliga sektorn mer lik den privata. En ökad grupp av äldre och omfattande reformer har gjort chefernas arbete inom branschen mer komplex. LÄS MER

 3. 3. Socialtjänsten - om socionomstudenten själv får välja? : En kvantitativ studie om socionomstudenters attityder till socialtjänsten som framtida arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Susanne Holmström; Anna Segerberg; [2015]
  Nyckelord :Attitudes; Career choice; Social work; Social work students; Attityder; Karriär; Socialtjänsten; Socionomstudenter;

  Sammanfattning : Inom socialtjänsten i Sverige idag råder på många håll problem med höga ärendemängder och svåra arbetsvillkor för dess anställda. Situationen har lett till att många av landets erfarna socialsekreterare lämnar socialtjänsten vilket innebär att organisationen menas tappa viktig erfarenhet och kompetens. LÄS MER

 4. 4. Här kommer goa gubbar, Om livskvalitet hos föreningsaktiva manliga pensionärer

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ann-Catrin Matshede; Ylva Lindh; [2008-05-12]
  Nyckelord :Äldre och Yngre - äldre människor; livskvalitet; socialt nätverk; maskulinitet;

  Sammanfattning : Äldre är en samhällsgrupp med låg status. Kvantitativa studier visar att äldre är underrepresenterade i massmedia trots att de utgör omkring 17 procent av befolkningen. De uppmärksammas först när de gått in i den senare delen av åldrandet, då beroende och förfall är ett faktum. LÄS MER

 5. 5. Islamofobiska tendenser i läroböcker : En syftesrelaterad textanalys av två läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Richard Bergström; [2007]
  Nyckelord :religion; lärobok; islam; islamofobi; muslim;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida tesen att läroböcker i ämnet religion i olika hög grad bär på islamofobiska tendenser stämmer. Frågan som författaren söker att besvara är: hur tar sig islamofobiska tendenser uttryck i läroböcker i ämnet religion på gymnasienivå? Den metod som används är syftesrelaterad textanalys, viket innebär att syftet styr analysen. LÄS MER