Sökning: "äldre järnålder"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden äldre järnålder.

 1. 1. Olika men ändå lika. En jämförelsestudie av konstruktioner, gravgods och ritualer mellan svenska och kontinentaleuropeiska kammargravar under folkvandringstiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Markus Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :gravskick; folkvandringstiden; folkvandringstid; kammargrav; kammargravar; reihengräber; Sverige; Europa; 400-tal; 300-tal; 500-tal; järnålder; järnåldern; äldre järnålder; romersk järnålder; yngre romersk järnålder; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to compare Migration Period chamber tombs from Central and Western Europe with Migration Period chamber tombs from Sweden, with a specific focus on the constructions, grave goods and traceable rituals in each respective geographical area’s tombs. This comparative study also features three examples of Swedish chamber tombs, located in Högom, Lilla Jored and Lilla Sylta, which are discussed in comparison with the continental chamber tombs, as well as the general view on Swedish chamber tombs. LÄS MER

 2. 2. Spridningen av tamkatten i Sydskandinavien : Ett bidrag till undersökningen av romaniseringen av Sydskandinavien under äldre järnålder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Margit Bönnemark; [2020]
  Nyckelord :domestic cats; Romanization; Southern Scandinavia; dispersal of animals; the Early Iron Age; tamkatten; romanisering; Sydskandinavien; spridningen av djur; tidig järnålder;

  Sammanfattning : A number of phenomena, such as new ways of farming, new crops and new domestic animals, derived from the Roman Empire during the Roman Iron Age. In this study, an attempt is made at describing the dispersion of the domestic cat to and in Southern Scandinavia. LÄS MER

 3. 3. Ett hantverk i förändring : En studie av ulltextiliers tillverkning i Sverige från bronsålder till äldre järnålder.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Eleonor Olsen; [2020]
  Nyckelord :Wool; textiles; textile tools; textile manufacturing; Bronze Age; Iron Age; Sweden.; Ull; textilier; textilredskap; textiltillverkning; bronsålder; järnålder; Sverige.;

  Sammanfattning : The complex process of manufacturing woolen textiles contains a long chain of cooperation between resources, techniques and society. With a focus on South and Central Sweden, this study aims to trace the development of woolen textiles and its manufacture, how and why it changed and obtained an increased meaning from the Early Bronze Age to the Early Iron Age. LÄS MER

 4. 4. Kontinuitet eller förändring och avbrott?

  Master-uppsats,

  Författare :Linnéa Hernqvist; [2019-02-11]
  Nyckelord :Iron Age; Migration Period; Vendel Period; Settlement sites; C-14 database; 536-537 AD event; The Justinian plague; Microarchaeology; Site biography;

  Sammanfattning : For almost a century, archaeological research has been trying to understand the archaeological and environmental sources and analyses pointing towards an overall decline in e.g. settlements and agriculture in the Migration- and Vendel period in different areas of Scandinavia. LÄS MER

 5. 5. Ölandskrukor : Romersk vardag - lyx på Gotland?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Åsa Dalsbro; [2017]
  Nyckelord :Ölandpot; Gotlandpot; iron age; curved knife; jug; elevation rim; point decoration; bronze beads; roman; ölandskruka; gotlandskruka; järnålder; krumkniv; kanna; vulstrand; punktornering; bronsskållor; romersk;

  Sammanfattning : Two ceramic vessels of the Öland and Gotland type were in the summer of 2016 discovered at an archaeological excavation at the island of Gotland in the Baltic sea. They were produced with two different techniques of firing, resulting in two different colors of the surface of the pot. LÄS MER