Sökning: "äldre oral hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden äldre oral hälsa.

 1. 1. Oberoende äldres upplevelse av svensk tandvård : Ur ett livscykelsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Felicia Wanfors; Emma Grimmehed; [2020]
  Nyckelord :Dental care; Experience; Independent elderly; Life-cycle perspective; Oral health; Livscykelperspektiv; Oberoende äldre; Oral hälsa; Tandvård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study was to investigate how independent elderly people experience the development of dental care in Sweden. Method and design: The design of the study is qualitative with an inductive approach. Seven elderly was included in the study. The data was collected through seven interviews. LÄS MER

 2. 2. Förebyggande tandvård för att främja oral hälsa hos äldre : - En registerstudie bland individer 65 till 70 år i Värmland

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Birgitta Seleskog; [2020]
  Nyckelord :dental caries; dental hygienist; epidemiology; retrospective cross-sectional study; quality register SKaPa; epidemiologi; karies; kvalitetsregister SKaPa; retrospektiv tvärsnittsstudie; tandhygienist;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kariessjukdomen hör till en av världens vanligaste sjukdomar med flertalet kända orsaks- och riskfaktorer. För att bevara en god oral hälsa utgör förebyggande tandvård en betydelsefull del bland äldre och kan ha en stor inverkan på en individs livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Munhälsa och nutritionsstatus hos äldre personer i särskilt och ordinärt boende : En kvantitativ studie om munhälsa och nutritionsstatus hos äldre i Blekinge

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Annie Hansson; Veronica Månsson; [2020]
  Nyckelord :dwelling home; elderly; nursing home; nutritional status; oral health.; munhälsa; nutritionsstatus; ordinärt boende; särskilt boende; äldre.;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Befolkningen blir i allt större utsträckning äldre och har i högre grad sina egna tänder kvar. Trots detta är munhälsan en stor del av omvårdnaden som glöms bort, vilket kan göra att den äldre personen drabbas av munhälsorelaterade sjukdomar och ohälsotillstånd som hade kunnat förebyggas. LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonalens erfarenheter av att utföra munvård hos äldre

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jackline Barendt; Christine Uwitonze Nsenga; [2020]
  Nyckelord :Elderly; Experience; Health workers; To carry out;

  Sammanfattning : Bakgrund: God munvård är en förutsättning för god hälsa och välbefinnande. Dagens äldre har visats ha kvar sina naturliga tänder i större utsträckning. Den positiva utvecklingen ställer krav på vårdpersonal att ha kunskap om munvård. Tidigare studier har visat att äldres munvård är eftersatt och att äldre har dålig munstatus. LÄS MER

 5. 5. Hälsostatus hos katter på svenska äldreboenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ida Jonson; [2019]
  Nyckelord :feline; katt; terapi; äldreboende; hälsa; psykiskt; beteende; stress;

  Sammanfattning : Användning av terapidjur är vanligt förekommande inom äldrevården. Idag används katter som terapidjur inom både vård och omsorg för att ge mentalt och socialt stöd. Katt är ett av de vanligaste djuren som bor på äldreboenden och dess närvaro har visat sig bidra med stora hälsoeffekter hos de äldre som t.ex. LÄS MER