Sökning: "äldre socialt arbete socialt kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden äldre socialt arbete socialt kapital.

 1. 1. ”Det känns att man lever, det gör det” : En kvalitativ studie om äldre personers deltagande i sociala aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Sandra Heurlin; Maya Svensson; [2019]
  Nyckelord :Äldre; Sociala aktiviteter; Psykisk hälsa; Socialt kapital; Livsloppsperspektivet; KASAM;

  Sammanfattning : Den äldre befolkningen växer sig större världen över och Sverige är ett av de länder som i genomsnitt har den äldsta befolkningen. Forskning visar att det naturliga åldrandet bär med sig allvarliga riskfaktorer som kan leda till nedsatt psykisk hälsa och välbefinnande för den äldre befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 3. 3. Tillit på ålderns höst : - hur socialt kapital och dagliga medier inverkar på äldres tillit till andra människor och samhällsinstitutioner

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Kristoffersson; Alexandra Wahlgren; [2017]
  Nyckelord :Socialt kapital; Tillit; Media; Äldre; Nyheter; Pension;

  Sammanfattning : Utifrån empiriskt material i form av insamlande enkäter från GERDA-projektet undersöks här äldres tillit kopplat till socialt kapital och konsumtion av nyheter/samhällsprogram via medier. Det sociala kapitalet som begrepp har operationaliserats genom variabler för förvärvsarbete och ideellt arbete. LÄS MER

 4. 4. ”Jag är pappersbruksarbetare och har varit så hela mitt liv” : En kvalitativ studie av betydelsen av arbete och yrkesidentitet för äldre långtidsarbetslösa i en svensk kontext

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Magnus Mjörnman; Mick Olgerfelt; [2013]
  Nyckelord :elderly; long-term unemployed; low education; Bourdieu; äldre; långtidsarbetslösa; lågutbildade; Bourdieu;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förstå äldre långtidsarbetslösas situation utifrån deras upplevelser av arbetslöshet och hur detta påverkar hur de konstruerar sin identitet. Studien fokuserar på personer i åldersgruppen 50-64 år som har varit arbetslösa i sex månader eller längre och som är lågutbildade. LÄS MER

 5. 5. Har jag LoV att välja? : En studie om kunders upplevelse av valfrihet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Jessica Flood; Linda Sandblom; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Äldreomsorgen i Sverige har förändrats över tid. Den utveckling som har skett har lett fram till att valfrihetsystem är vanligt förekommande inom äldreomsorgen. De äldre har gått från att vara brukare till att bli kunder på en marknad. LÄS MER