Sökning: "äldre undersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 521 uppsatser innehållade orden äldre undersökning.

 1. 1. Agritektur : Arkitektoniska kvaliteter hos lantbruksbyggnader i Södermanland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rebecka Hylander; [2021]
  Nyckelord :Architecture; Agritecture; Agricultural buildings; Architectural qualities; Agriculture; Farm buildings; Farm centre; Arkitektur; Agritektur; Arkitektoniska kvaliteter; lantbruksbyggnader; jordbruksbyggnader; jordbrukets byggnader; lantbruk; gårdscentra;

  Sammanfattning : Lantbruksbyggnader sätter stor prägel på den svenska landsbygden och utseendet på de äldre lantbruksbyggnaderna uppskattas av många, men vad är det som utmärker dessa byggnaderna? Syftet med denna undersökning är att identifiera vilka arkitektoniska kvaliteter som utmärker äldre lantbruksbyggnader med avgränsning till Södermanland. Denna kunskap ska sedan omsättas i ett gestaltningsförslag på ett litet gårdscentra i Södermanland för att ge exempel på hur de arkitektoniska kvaliteterna kan nyttjas och framhävas för att skapa attraktiva lantbruksbyggnader som bygger vidare på traditionen. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan fysisk aktivitet, stress och skärmtid hos ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Anna Böhme; [2021]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; stress; skärmtid; ungdomar;

  Sammanfattning : Sammanfattning Många elever känner sig stressade i och i samband med skolan. Samtidigt minskarmängden fysisk aktivitet ju äldre eleverna blir och i dagens digitaliserade samhälle blirtiden framför skärmen allt längre. LÄS MER

 3. 3. Magnetresonanstomografiundersökningar av patienter med hjärtimplantat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Carina Ngoc Mach; Doreenda Braco; [2021]
  Nyckelord :Hjärtimplantat; Magnetresonans; Pacemaker; Implantable Cardioverter Defibrillator; MR-säkerhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Förekomsten av hjärtimplanterade enheter under de senaste decennierna har varit en kontraindikation för magnetresonanstomografi (MR). Indikationerna för MR har utvecklat de senaste åren och MR-undersökningar på patienter med hjärtimplantat anses säkra när de utförs under noggrann övervakning och med lämpliga protokoll. LÄS MER

 4. 4. "Vi får ett digitalt utanförskap som vi på något vis måste hantera" : En kvalitativ undersökning om hur digitala stödverktyg kan bidra till att minska det digitala utanförskapet bland äldre.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Ida Gärdqvist; Pernilla Olsson; [2021]
  Nyckelord :Older adults; digital exclusion; digital technology; digital support tool; Äldre; digitalt utanförskap; digital teknik; digitalt stödverktyg;

  Sammanfattning : Many older people find it difficult to start using new technology and difficult to get the help when they need it. Society is becoming increasingly digital, therefore there's a risk ending up digitally excluded. LÄS MER

 5. 5. Bakteriologisk diagnos och riskfaktorer för navelinfektioner hos kalvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jennifer Johansson; [2021]
  Nyckelord :nötkreatur; kalv; navelinfektion; antibiotika; enkät; obduktion;

  Sammanfattning : Efter partus tar det några dagar för kalvens navelport att slutas. Under tiden den är öppen är den en betydande inkörsport för mikroorganismer. Därför drabbas huvudsakligen unga kalvar av navelinfektioner. Högt smittryck där kalvningen sker samt undermåligt intag av råmjölk utgör viktiga riskfaktorer för navelinfektion. LÄS MER