Sökning: "äldre."

Visar resultat 1 - 5 av 8178 uppsatser innehållade ordet äldre..

 1. 1. Exploring older adults' interaction with a gamified memory task. A pilot study to assess usability of the 'Brain Blossom' game

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Hanna Persson; Vida William-Olsson; [2023-11-20]
  Nyckelord :gamified memory task; explorative study; biometric data; user experience; användarupplevelse; gamifierad minnesuppgift; explorativ studie; biometrisk data;

  Sammanfattning : The research employed a qualitative methodology to gather insights regarding the performance, as well as the emotional and physiological reactions of older adults engaging with the "Brain Blossom" game over three sessions. This was achieved by utilizing self-reported information, encompassing tools such as the Self Assessment Manikin scale and usability experience (UX) questionnaires. LÄS MER

 2. 2. Ett fritidshem för de äldre barnen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Victoria Taylor; Paulina Hedfors; Andreas Bolander; [2023-10-24]
  Nyckelord :fritidshem; fritid; barnperspektiv; barndomssociologi; aktiviteter; meningsfull fritid.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur barn i årskurs 4 och 5 resonerar kring att sluta delta i fritidshemmets verksamhet samt hur vi kan göra fritidshemmet mer attraktivt för barnen i årskurs 4 och 5. Fritidshemmet ska vara en verksamhet för barn som utgår från barnens intressen och behov. LÄS MER

 3. 3. Eleverna fortsätter att utvecklas och de vill att fritids steppar upp och följer med!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :David Fredriksson; Thea Kristensson Lexén; [2023-10-23]
  Nyckelord :fritidshem; elevinflytande; fritid; digitala medier; anledningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att identifiera orsaker till varför äldre elever slutar på fritidshemmet och därefter beskriva möjliga förbättringar inom fritidsverksamheten, som är nödvändiga att genomföra utifrån syftet att elever i åldrarna 10 - 12 år ska fortsätta gå på fritids. Studien syftar till att svara på tre frågeställningar vilket är Vilka anledningar finns det för att eleverna slutar på fritidshemmet utifrån elevernas perspektiv? Vilka potentiella fenomen påverkar att eleverna slutar på fritidshemmet utifrån fritidslärarnas perspektiv? Och till sist, Vilka förändringar inom fritidshemmet behöver genomföras utifrån de anledningar som lärarna och eleverna anger till varför elever slutar på fritidshemmet? Vi har intervjuat elever i åldrarna 10 – 12 år som inte längre är inskrivna på fritidshemmet samt utbildade fritidslärare som alla har arbetat inom yrket under flera år. LÄS MER

 4. 4. Rekonstruktion av stavningsvarianter i SAOB med normaliseringsregler från nusvenska till nysvenska

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Charlotte Löfstrand; [2023-09-22]
  Nyckelord :Nysvenska; normaliseringsregler; edit distance; Natural Language Processing; NLP; normalisation; normalisering; ortografi; ortografihistoria; språkteknologi; språkhistoria; ordbok; återskapa; NLTK; regex; SAOB; svenska; Python;

  Sammanfattning : Svenska Akademins ordbok skall bli färdigställd under 2023. En återstående del är att återskapa äldre ord. Här härleder jag normaliseringsregler för att rekonstruera ortografiska varianter av ord som förekommit från 1500-talet till 1900-talet. LÄS MER

 5. 5. Intensivundervisning som intervention - en pilotstudie om genomförbarhet av en intensivundervisning i multiplikation i årskurs 7-9

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Olsson Lotta; Hagström Åsa; [2023-08-07]
  Nyckelord :Intensivundervisning; intervention; multiplikation; representation; dialog; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Det finns mycket forskning om tidiga insatser i matematik och betydelsen av dessa. Till viss del finns det även forskning om hur tidiga insatser påverkar matematiklärandet i äldre åldrar. Däremot finns det inte så mycket forskning om eller material för genomförande av intensivundervisning för högstadiet. LÄS MER