Sökning: "äldremisshandel"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet äldremisshandel.

 1. 1. Hur kan sjuksköterskan identifiera äldremisshandel? En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hedman Elin; Johansson Ann; [2023-03-16]
  Nyckelord :äldremisshandel; övergrepp; äldre; identifiera; misshandel; våld; våld i nära relationer; sjuksköterska; personcentrerad vård; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: God hälsa är en mänsklig rättighet oavsett ålder. Våld i nära relationer drabbar även äldre, och så kallad äldremisshandel är ett dolt folkhälsoproblem som drabbar en växande andel av befolkningen. Äldremisshandel kan innebära fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld samt försummelse. LÄS MER

 2. 2. Ålder är inte en kategori som skonar kvinnor från mäns våld : En kvalitativ studie om hur äldreomsorgens biståndshandläggare arbetar för att stödja äldre våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ronja Bylund; Hanna Juhlin; [2022]
  Nyckelord :våld i nära relation; äldre; biståndshandläggare; intersektionalitet; gräsrotsbyråkrati; äldremisshandel;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur biståndshandläggare i Sveriges kommuner bemöter och arbetar för att stödja kvinnor över 65 år som utsätts för våld i nära relation. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats genom sex semistrukturerade intervjuer utifrån ett målstyrt urval. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av misshandel av äldre personer inom äldreomsorgen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Caroline Björklund; Maria Shumina; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; upplevelser; äldreboende; äldremisshandel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot äldre anses vara en enstaka eller upprepad handling som orsakar skada eller smärta hos en äldre person. Personer som blir gamla kan behöva ökad hjälp av andra människor för att klara sin vardag. Äldre personer med multipla sjukdomar blir lätt beroende av vårdpersonalen. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av misshandel av äldre personer inom äldreomsorgen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Caroline Björklund; Maria Shumina; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; upplevelser; äldreboende; äldremisshandel.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot äldre anses vara en enstaka eller upprepad handling som orsakar skada eller smärta hos en äldre person. Personer som blir gamla kan behöva ökad hjälp av andra människor för att klara sin vardag. Äldre personer med multipla sjukdomar blir lätt beroende av vårdpersonalen. LÄS MER