Sökning: "äldreomsorg kvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden äldreomsorg kvalitet.

 1. 1. Regiformens Inverkan - En studie om sambandet mellan dödlighet i covid-19 och regiform på Sveriges äldreboenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Arvid Blom; Ellen Hemmingsson; [2022-02-28]
  Nyckelord :privatisering; privata aktörer; äldreomsorg; covid-19;

  Sammanfattning : Privatiseringen av välfärdstjänster i Sverige har under decennier varit föremål för diskussion. Kritiker till privata aktörers utbredning inom äldreomsorg har menat att säkerheten på äldreboenden äventyras, medans förespråkare har hävdat att privatisering ger vårdföretag incitament till högre kvalitet och effektivare vård. LÄS MER

 2. 2. En jämförelsestudie av kvalitet mellan privat och kommunal driven äldreomsorg inom Borås stad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ryan Mohammad; Hizel Hussein; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de kommande decennierna kommer antalet äldre att öka kraftigt i de flesta västeuropeiska länder på grund av ökad medellivslängd och den stora kortheten av födslar under åren efter andra världskriget. Denna våg av äldre sätter press på de offentliga budgetarna och pensionsreformer diskuteras hett i de flesta länder. LÄS MER

 3. 3. Personalomsättning på första linjens chefer i kommunaläldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Christoffer De La Fuente Rabén; Sebastian Bramstång; [2022]
  Nyckelord :organisatorisk och social arbetsmiljö; första linjens chef; chefsomsättning; COPSOCQ III; äldreomsorg; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Första linjens chefer inom kommunal äldreomsorg är viktiga nyckelspelare med mycket ansvar. Studier visar på en hög personalomsättning på första linjens chefer, särskilt inom vård- och omsorg i den kommunala sektorn. LÄS MER

 4. 4. Första linjens chefers upplevelser av kompetensförsörjning inom kommunal äldreomsorg

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Bergqvist; Camilla Roos; [2022]
  Nyckelord :kompetensförsörjning; chefens förutsättningar; kompetens; stödfunktioner; rekrytering;

  Sammanfattning : Med en ökad andel äldre befolkning ökar behoven av en välfungerande äldreomsorg. Samtidigt är det svårt att både rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens för att ge en omsorg av god kvalitet. Första linjens chefer är ansvariga för bemanning av sin verksamhet, men har samtidigt bristande organisatoriska förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. Mål för att förebygga undernäring inom äldreomsorgen En kvalitativ innehållsanalys av kostpolicydokument

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Linda Aideborn; [2021-08-30]
  Nyckelord :Undernäring; Måltidsmodellen; Äldreomsorg; kostpolicydokument;

  Sammanfattning : Livslängden ökar bland de äldre och alltflerdrabbas av olika besvär såsom skörhet, försämrad rörelseförmåga men även andra sjukdomar.Undernäringen är ett stort problem inom äldreomsorg och karaktäriseras som ett bristande tillstånd mellan energibalansen och nedbrytningsprocessen som regleras av sjukdom samt åldrande. LÄS MER