Sökning: "äldreomsorg kvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden äldreomsorg kvalitet.

 1. 1. Regiformens Inverkan - En studie om sambandet mellan dödlighet i covid-19 och regiform på Sveriges äldreboenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Arvid Blom; Ellen Hemmingsson; [2022-02-28]
  Nyckelord :privatisering; privata aktörer; äldreomsorg; covid-19;

  Sammanfattning : Privatiseringen av välfärdstjänster i Sverige har under decennier varit föremål för diskussion. Kritiker till privata aktörers utbredning inom äldreomsorg har menat att säkerheten på äldreboenden äventyras, medans förespråkare har hävdat att privatisering ger vårdföretag incitament till högre kvalitet och effektivare vård. LÄS MER

 2. 2. Mål för att förebygga undernäring inom äldreomsorgen En kvalitativ innehållsanalys av kostpolicydokument

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Linda Aideborn; [2021-08-30]
  Nyckelord :Undernäring; Måltidsmodellen; Äldreomsorg; kostpolicydokument;

  Sammanfattning : Livslängden ökar bland de äldre och alltflerdrabbas av olika besvär såsom skörhet, försämrad rörelseförmåga men även andra sjukdomar.Undernäringen är ett stort problem inom äldreomsorg och karaktäriseras som ett bristande tillstånd mellan energibalansen och nedbrytningsprocessen som regleras av sjukdom samt åldrande. LÄS MER

 3. 3. Uppfattning på kvalitet i kommunal & privat äldreomsorg i Borås stad : En kvantitativ studie om kvalitétsskillnaderna i kommunal kontra privat äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Samrend Mohamad-Poor; Haris Jahic; [2021]
  Nyckelord :elderly care; quality differences; health and social care; äldreomsorg; kvalitetsskillnader; vård och omsorg;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker från ett brukarperspektiv om det finns några kvalitetsskillnader mellan den privata och kommunala äldreomsorgen inom Borås kommun. Undersökningen använder sig av sekundärdata, där Socialstyrelsen gjorde en enkätundersökning runt om i landets alla kommuner och som vi därefter sammanfattade alla svar utifrån det vi undersökte. LÄS MER

 4. 4. Effektivitet och kvalitet i relation till resurser : En kvalitativ studie om vårdpersonals uppfattning om välfärdens framtida svårigheter

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Mavis Zander; [2021]
  Nyckelord :Welfare; quality; efficiency; digitization; resources; logics; Välfärd; kvalitet; effektivitet; digitalisering; resurser; logiker;

  Sammanfattning : Det råder debatter och diskussioner om att ökad effektivitet, produktivitet och digitalisering krävs för att lyckas med välfärdsuppdraget. Begreppen är central och det finns få individnära forskning om vad dessa begrepp står för och innebär i det dagliga arbetet för olika yrkesverksamma personer inom välfärdenstjänster såsom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. LÄS MER

 5. 5. Vad är en utmaning för biståndshandläggare? En kvalitativ studie om utmaningar i utredning- och bedömningsprocessen hos biståndshandläggare inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Alma Pajalic; Sofie Svensson; [2021]
  Nyckelord :care managers; elderly care; pandemic; challenges; strategy; investigation process; assessment process; biståndshandläggare; äldreomsorg; pandemi; utmaningar; strategi; utredningsprocess; bedömningsprocess; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to gain an increased knowledge and understanding of the challenges occurring in care managers’ work to assess needs of assistance among elderly people in Sweden. Further, the aim was to investigate how the work process has been affected due to supplementary challenges caused by the pandemic. LÄS MER