Sökning: "äldreomsorgsplan"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet äldreomsorgsplan.

  1. 1. Klarspråk utan språkvetare - En studie av klarspråksarbetet på en mindre svensk kommun

    Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

    Författare :Anna Smålander; [2015]
    Nyckelord :klarspråk; myndighetsspråk; institutionella ramar; lokala villkor; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur klarspråksarbetet organiseras på en mindre svensk kommun utan anställda språkvetare, i termer av institutionella ramar och lokala villkor. Syftet är också att undersöka hur man refererar till klarspråk när man tar fram ett myndighetsdokument, i detta fall en äldreomsorgsplan. LÄS MER