Sökning: "äldres kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden äldres kommunikation.

 1. 1. Äldres delaktighet vid flytt till särskilt boende : En intervjustudie utifrån undersköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Madelene Berg; Ida Jensen; [2019]
  Nyckelord :Elderly; special housing; participation; nurses; action plan; Äldre; särskilt boende; delaktighet; undersköterskor; genomförandeplaner;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har ämnat belysa undersköterskors upplevelse av äldres delaktighet och möjlighet till påverkan vid upprättande av genomförandeplaner vid flytt till särskilt boende. I studien genomfördes semistrukturerade intervjuer med åtta undersköterskor som sedan analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Förenklad kommunikation för äldre med hjälp av Raspberry Pi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Carl Rosengren; Emil Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Raspberry Pi; Kommunikation; Äldre; Användbarhet; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : Äldre personer utgör en ökande del av samhällets population. I det allt mer digitala samhället blir teknisk kompetens nära ett måste för att ha förutsättningarna att hänga med. Allt mer komplexa apparater för att utföra något som tidigare kändes enkelt riskerar att utöka klyftan mellan den digitala och den analoga användaren. LÄS MER

 3. 3. ARBETSTERAPEUTERS UPPLEVELSER AV BEDÖMNINGSINSTRUMENTET IN HOME OCCUPATIONAL PERFORMANCE EVALUATION (I-HOPE)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Joel Meyer; Jesper Åman; [2018-05-17]
  Nyckelord :Occupational Therapists; Professional-Patient Relations; Communication; Qualitative research;

  Sammanfattning : Bakgrund Inom arbetsterapi är det huvudsakliga målet att möjliggöra delaktighet i dagliga aktiviteter och att förbättra möjligheter till att leva meningsfulla liv. Arbetsterapeuter använder bedömningsinstrument för att förstå den situation som personen befinner sig i och efter dennes behov och mål kunna genomföra en lyckad intervention. LÄS MER

 4. 4. Att belysa kommunikationen med den äldre människan : - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sara Hallin; Veronika Åslund Byström; [2018]
  Nyckelord :Den äldre människan; kommunikation; omvårdnadspersonal; verbal och icke verbal kommunikation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är en viktig del i relationen mellan människor. Inom vården är kommunikationen en av nycklarna för att vårdgivare och vårdtagare ska förstå varandra. Kommunikationen kan vara både verbal och icke verbal. LÄS MER

 5. 5. Hemtjänstpersonals erfarenheter av att ge måltidsstöd till äldre personer i ordinärt boende : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Eva Palmér; Maja Jägerbrink; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Undernäring hos äldre är ett stort problem och fler äldre är kvarboende i det ordinära boendet. Ett preventivt arbete mot undernäring är måltidsstöd som innebär ätstödjande åtgärd där den äldres behov är i centrum. Detta stöd ges till största delen av hemtjänstpersonal. LÄS MER