Sökning: "äldrevård"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet äldrevård.

 1. 1. Faktorer som påverkar sjukssköterskors ledarskap i omvårdnadsarbete inom äldrevården i Sverige : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Aleksandra Hewelt Michalik; Marika Neilande; [2018]
  Nyckelord :Nurse; Leadership; Elderly care; Sweden; Katie Eriksson; Sjuksköterska; Ledarskap; Äldrevård; Sverige; Katie Eriksson;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning blir allt äldre och därmed kommer det att ställas höga krav på hälso- och sjukvården. Redan idag är situationen inom äldrevården oroande på grund av brist på utbildad personal, speciellt sjuksköterskor. Konsekvensen av detta resulterar ofta i bristande omvårdnad och risk för vårdskador inom äldrevården. LÄS MER

 2. 2. Ålderstrappan : Ett kollektivhus för äldre

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Anna Lagercrantz; [2018]
  Nyckelord :Äldre; Äldreomsorg; Birkavägen; Nacka; Järla; Bogemenskap; Kollektivhus; Kollektivboende;

  Sammanfattning : Äldreomsorgen kommer behöva förändras när de som är i arbetsför ålder utgör en mindre del av befolkningen. Genom projektet utforskas hur ett kollektivboende som resurssparande boendeform kan se ut för en åldrande befolkning. LÄS MER

 3. 3. Smärta inom äldrevården : En litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Filip Hallmer; Pierre Kyrk; [2017]
  Nyckelord :elderly; elderly care; nurse experience; pain; pain assessment; sjuksköterskors erfarenhet; smärta; smärtskattning; äldre; äldrevård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är ett vanligt problem hos äldre, vilket hanteras olika av sjuksköterskor. Det finns vissa svårigheter kopplade till åldrandet och läkemedel, bland annat ändrad fysiologi. De äldre kan ha föreställningar om att smärta är naturligt förekommande med åldern. LÄS MER

 4. 4. Du slutar inte att ha roligt för att du åldras, du åldras för att du slutar att ha roligt : En kvalitativ studie hur seniorers välbefinnande påverkas av att besöka Träffpunkten Allén

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linnéa Fridén; Caroline Andersson; [2017]
  Nyckelord :äldres hälsa; äldre; hälsa; välbefinnande; psykisk hälsa; välmående; senior; seniorer; social hälsa; fysisk hälsa; god hälsa; träffpunkt; mötesplats; mötesplatser; träffpunkter; kommun; äldrevård; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att få kunskap om äldres fysiska, psykiska och sociala välbefinnande har påverkats av att besöka Träffpunkten Allén i Sundbyberg. Träffpunkten är en öppen verksamhet som vänder sig mot personer över 65 år. LÄS MER

 5. 5. Att automatisera arbetsprocesser inom äldrevård med hjälp av digitala verktyg : En kvalitativ studie över digitalisering av arbetsprocesser hos nattpatrullen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Johan Andersson; Alexia Hernandez; [2017]
  Nyckelord :ICT; information communication technology; E-hälsa; Välfärdsteknik; Automatisering digitalisering; automatisering; digitalisering; transformering;

  Sammanfattning : Because of the demographic change and staff shortage during night shifts, the elder care have to find new sources to lower the workload. Many have studied ways to digitize and automate some work routines to take off load from the personnel. LÄS MER