Sökning: "äldrevård"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet äldrevård.

 1. 1. Får de verkligen LOV?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Skäppegård; Isak Visti; [2023]
  Nyckelord :återkommunalisering; moderaterna; Lomma; Hjo; Tjörn; LOV; valfrihetssystem; äldrevård; äldreomsorg; offentlig sektor; privatisering; hemtjänst.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper examines three cases of backsourcing of elderly-care in Swedish municipalities In all of which the right-wing party Moderaterna has taken the decision to remove the ability for private actors in local elderly-care. Since the moderate party’s ideology in general is in favor of the allowance of private actors in the public sector, the decision to not allow private actors could be described as going against their fundamental ideology. LÄS MER

 2. 2. En urininkontinensvård i behov av förändring : En kvalitativ intervjustudie med distriktssköterskor inom kommunal hemsjukvård

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Johanna Björklund; Anette Rigestam Munnecke; [2023]
  Nyckelord :district nurse; urinary incontinence; home healthcare; sustainable development; elderly care; distriktssköterska; urininkontinens; hemsjukvård; hållbar utveckling; äldrevård;

  Sammanfattning : Förekomsten av urininkontinens ökar med åldern. Fler blir idag äldre än förut vilket tyder på att urininkontinens är ett växande problem. Inkontinensskydd är oftast den mest prioriterade åtgärder vilket medför ökade samhällskostnader och ökad klimatpåverkan. LÄS MER

 3. 3. Immersiva konstupplevelser i VR för äldre : en pilotstudie med fokus på kommunanställdas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Linnéa Ahlqvist; Maria Anderson; [2023]
  Nyckelord :Elderly care; Immersive experiences; Viritual Reality; Quality of life; VR; VR-glasses; Äldrevård; Immersiva upplevelser; Virtuell Verklighet; Livskvalitet; VR; VR-glasögon;

  Sammanfattning : Tidigare forskning påvisar att individer som lever ett rikt liv fyllt av upplevelser, skattar sitt upplevda välmående högre. Individer som av olika orsaker blir isolerade på boenden som äldre, går miste om upplevelser de tidigare berikat sina liv med. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation i äldrevården

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Åsa Kjörling; [2022]
  Nyckelord :språk; Covid19; kommunikation; äldrevård; makt; genus;

  Sammanfattning : I denna uppsats kommer jag belysa och problematisera den inverkan covid-19 har haft på kommunikationen inom äldrevården. De restriktioner som infördes kom till för att skydda de äldre från smittspridning. .. LÄS MER

 5. 5. Boendes upplevelser av sexualitet inom äldrevården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Laurell; Nora Rocking Johansson; [2022]
  Nyckelord :Sexuality; sexual health; experiences; geriatric nursing home; Sexualitet; sexuell hälsa; upplevelser; äldrevård;

  Sammanfattning : INTRODUKTION/BAKGRUND Sexualiteten är en grundläggande rättighet och central del genom livet som påverkar individens välbefinnande. Det är därav av värde att hälso- och sjukvårdspersonal inom äldrevården innehar kunskap i boendes upplevelser av sexualitet för att främja ett gott välbefinnande. LÄS MER