Sökning: "älgbete"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet älgbete.

 1. 1. Älgens och skogshönsens nyttjande av ett två år gammalt brandfält

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Alice Kårehagen; Hannah Sophie Jakob; [2022]
  Nyckelord :älg; Alces alces; skogshöns; Tetraoninae; brand; skogsbrand; älgbete; Ljusdal;

  Sammanfattning : Forest fires have had an extensive impact on our landscapes. Natural forest fires are especially important for the regeneration of pine and nutrition cycle in the boreal zone. LÄS MER

 2. 2. Älgbete i restaureringsbränning : älgens respons på brand

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Albin Björnudd; Svante Brus; [2022]
  Nyckelord :älg; viltbete; naturvårdsbränning; tall; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : The moose is an important resource for Sweden but causes problems for forestry. Moose browsing damages annually cost forestry large amounts of money which makes it a hot topic of discussion. LÄS MER

 3. 3. En analys av älgbetesanpassad skogsskötsel med hjälp av planeringsprogrammet Heureka

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Karl Forsman; Pär Wilhelmsson; [2014]
  Nyckelord :Heureka; älgbete; betesanpassning; skogsskötsel; planering; beslutsstödsystem;

  Sammanfattning : Älgstammen orsakar genom bete skador på skog som får negativa effekter för skogsbruket. Skötseln av skogen kan anpassas för att minska omfattningen av dessa skador. Den här studien undersökte två scenarier av skogsskötsel. LÄS MER

 4. 4. Viltanpassad röjning längs skogsbilvägar som en foderskapande åtgärd för älgen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Ida Forslund; [2012]
  Nyckelord :Alces alces; älgbete; vegetation; vägkantsröjning; skogsbilvägar;

  Sammanfattning : The moose is a keystone species in the boreal forest ecosystem, but the dense Swedish population do cause some serious problems. From a forestry perspective, their browsing on young Scot pine (Pinus sylvestris) causes extensive losses of revenue. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av markberedning och plantering på SCA:s mark i Norrland 1998-2001 : föryngringsresultat efter 10 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Erik Söderbäck; [2012]
  Nyckelord :högläggning; harvning; planteringspunkt; vitalitet; tillväxt; tall; gran; contorta; mounding; disc trenching; planting spot; vitality; growth; Scots pine; Norway spruce; Lodgepole pine;

  Sammanfattning : Maskinell markberedning följt av manuell plantering är den vanligaste föryngringsrutinen efter en föryngringsavverkning i Sverige. Många av de forskningsrön som dagens markberednings- och planteringsinstruktioner bygger på är baserade på äldre fältexperiment. LÄS MER