Sökning: "älgförvaltning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet älgförvaltning.

 1. 1. Kommunikation och samordning i ett älgförvaltningsområde : om procedurer för översättning av kunskap och perspektiv

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonatan Fogel; [2019]
  Nyckelord :samverkan; älgförvaltning; adaptiv förvaltning; praktisk teori; symbolisk interaktionism; översätta kunskap; översätta perspektiv; deltagande; kommunikation;

  Sammanfattning : Älgen anses vara en symbolart för svenska skogen och i Sverige finns en lång tradition av att förvalta vår älgstam. Dagens älgförvaltning är ekosystembaserad, adaptiv och lokal förankrad med fokus på samverkan mellan aktörer som påverkar älgstammen för att nå älgförvaltningens mål ”en älgstam av hög kvalitet i balans med foderresurserna”. LÄS MER

 2. 2. Governance i älgförvaltningen : en skildring av hur olika intressen representeras inom älgförvaltningen i Uppsala län

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jennifer Botos; [2019]
  Nyckelord :älgförvaltning; governance; ansvarsutkrävande; tillit; kronhjortsförvaltning; samråd; samförvaltning; lokal förankring;

  Sammanfattning : År 2012 införde den svenska staten en ny ansvarsnivå i älgförvaltningen. I dagens älgförvaltning finns flera samhällsintressen representerade och i förvaltningen deltar flertalet inblandade aktörer i en så kallad samförvaltning. LÄS MER

 3. 3. Rovdjurens påverkan på den svenska älgstammen och konsekvenser för dess förvaltning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Janna Nises; [2014]
  Nyckelord :älg; björn; varg; antipredations beteende; direkt predation; stress; älgförvaltning; moose; wolf; bear; direct predation; anti-predation behavior; ; moose management;

  Sammanfattning : Den svenska älgstammen har i stort sett levt i frånvaro av björn och varg under större delen av 1900-talet. Istället har stammen reglerats genom en intensiv älgjakt. Nu har både björn och varg återetablerats i våra skogar och expanderar i antal och utbredning. LÄS MER

 4. 4. Reproduktion och kalvobservationer hos älg i norra Småland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Gustav Averhed; [2013]
  Nyckelord :Kalvobservationer; Reproduktion; Älg; Älgobs; Äggstocksaktivitet;

  Sammanfattning : För att förvalta en älgstam på ett bra sätt krävs information om älgstammens sammansättning. År 2012 infördes en ny älgförvaltning som är ekosystembaserad och adaptiv. För att få en överblick över älgstammens storlek finns olika metoder för basinventering, ex älgobservationer och spillningsinventering. LÄS MER

 5. 5. Den öländska älgstammens förvaltning : en granskning av förvaltningsplanerna och jaktens upplägg

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Frida Jonsson; [2007]
  Nyckelord :Alces alces; älg; älgförvaltning; Öland; förvaltningsplan; älgjakt; populationsmodell; älghabitat;

  Sammanfattning : To Swedes in general and, to hunters in particular, there is a great interest for moose (Alces alces), witch is Sweden's largest deer species. In the province of Öland (Sweden's second largest island) the local people show a great interest for the moose existence, both for consumptive (hunting) and non-consumptive use (tourism). LÄS MER