Sökning: "älska dig själv"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden älska dig själv.

 1. 1. Du behöver lära dig att älska dig själv : En litteraturöversikt om personers strategier vid hantering av diabetes mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Friman; Annie Ström; [2021]
  Nyckelord :diabetes mellitus type 2; management; strategies; sence of coherence; diabetes mellitus typ 2; hantering; strategier; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av diabetes mellitus typ 2 (DMT2) ökar i majoriteten av världens länder. DMT2 var den nionde mest vanliga dödsorsaken i världen 2019. DMT2 uppstår till följd av insulinresistens och den viktigaste behandlingen för att minska risken för allvarliga komplikationer är förändrade levnadsvanor. LÄS MER

 2. 2. Jag älskar dig. Glöm aldrig det.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Aurora Carlström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här är ett utdrag ur en relationsroman, ett psykologiskt kärleksdrama, som kretsar kring tre nära och svåra kärleksrelationer: till en döende mor, en psykiskt belastad syster och en sjukligt svartsjuk partner. De flesta människor vill kärlek: vi vill bli älskade, ha någon att älska. LÄS MER

 3. 3. “Älska dig själv, men glöm inte sminket…” En kvalitativ studie av tidningen Julias innehåll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emma Andreasson; Julia Clausén; [2014-08-26]
  Nyckelord :Tidningen Julia; könssocialisation; heteronorm;

  Sammanfattning : Titel: “Älska dig själv, men glöm inte sminket…” En kvalitativ studie av tidningen Julias innehåll Författare: Emma Andreasson och Julia Clausén Handledare: Malin Sveningsson Sidantal: 41 sidor Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, examensarbete. Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Göteborgs universitet. LÄS MER

 4. 4. ”Älska din nästa så som dig själv” : Samband mellan empati och självkänsla

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Madelene Persson; Hanna Ståhl; [2008]
  Nyckelord :empathy; personal distress; basic self-esteem; earning self-esteem; similar experience;

  Sammanfattning : En enkätundersökning genomfördes på 306 gymnasieelever. Syftet var att undersöka samband mellan empati/personal distress och bassjälvkänsla/förvärvad självkänsla. Studien visade att respondenter med hög förvärvad självkänsla har hög empati och personal distress. LÄS MER

 5. 5. ”Du skall älska din nästa som dig själv” : Ger kristendomen upphov till ökad empati?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Jennifer Katkits; [2008]
  Nyckelord :empathy; religion; Christianity; atheism; altruism;

  Sammanfattning : Denna undersökning handlar om ifall kristendom kan ge upphov till ökad empati. Det bygger kring tanken att kristendom uppmanar till tolerans och förståelse, men frågan är om det verkligen stämmer. I undersökningen användes enkäter med en svensk översättning av C. D. LÄS MER