Sökning: "älvar"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet älvar.

 1. 1. How does hydropeaking and geological substrate affect aquatic macroinvertebrates in a regulated river?

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Andreas Vernby; [2021]
  Nyckelord :Hydropeaking; geological substrate; aquatic macroinvertebrates; EPT species; Hester-Dendy samplers; Korttidsreglering; geologiskt substrat; akvatiska makroevertebrater; EPT; Hester-Dendy-provtagare;

  Sammanfattning : Hydropower is an important source of renewable energy, but is often a cause of degradation to river ecosystems. Hydropeaking, i.e. the frequent alteration of discharge, is a process involved in hydropower generation and has been proven to affect aquatic organisms negatively. LÄS MER

 2. 2. Mönster av artrikedom av kärlväxter längs en oreglerad och en reglerad älv i norra Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Andreas Marklund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Strandzoner är heterogena miljöer formade av regelbundna störningar och präglade av hög artrikedom och många viktiga ekosystemfunktioner. Flertalet studier lyfter fram växters förmåga att sprida sina frön med vatten som en viktig faktor bakom sammansättningen av växtsamhällen längs med vattendragens strandbankar. LÄS MER

 3. 3. Smoltification status of Atlantic salmon (Salmo salar) in relation to migratory success and migration speed in a regulated river

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Johanna Högvall; [2020]
  Nyckelord :Atlantic salmon; juvenile downstream migration; parr-smolt transformation; regulated rivers; dams; migration delay; radio-telemetry; Atlantlax; vandringshinder; smoltifieringsgrad; reglerade älvar; radiotelemetri;

  Sammanfattning : There is a concern that the ecosystems around the world are suffering from fragmentation. Ecosystems such as rivers have lost their connectivity to a large extent due to hydroelectric dams with no or insufficient passways for the natural flow of organisms, matter and energy. LÄS MER

 4. 4. På andra sidan av vattenkraften : lokalinvånares berättelser i relation till vattenkraften

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ida-Maria Olofsson; [2020]
  Nyckelord :vattenkraft; geografiska obalanser; plats; förändring; mening; fråntagande;

  Sammanfattning : Det här är ett arbete om kraftverkssamhället Ragunda. Det handlar om de upplevda geografiska orättvisorna i relation till vattenkraften och platsen. Berättelsen har sin grund i en tid innan kraftverksetableringen. En försvunnen tid. LÄS MER

 5. 5. Förändringsanalys av erosion längs Klarälven

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Albin Sigby; [2019]
  Nyckelord :GIS Klarälven erosion förändringsanalys;

  Sammanfattning : Klarälven är en av Sveriges längsta älvar och är unik i Skandinavien för sitt karaktäristiska meanderlopp. Det unika i Klarälvens fall är att älvfåran är instängd mellan två bergssidor. Klarälvens meanderlopp innebär erosion och förändringar i älvens lopp. LÄS MER