Sökning: "ämne att skriva om"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden ämne att skriva om.

 1. 1. Talangutveckling inom innebandy i Sverige

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emmy Nilsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ämnet talang och talangutveckling blir mer och mer ett komplext och omdiskuterat ämne inom svensk idrott. Med en bakgrund inom innebandy som ledare och spelare har jag därför valt att skriva kring detta ämne och hur det ser ut i nuläget. LÄS MER

 2. 2. Kom alla mina ackord! -Vi törs inte för tonarten! : En studie om att skriva låtar med tonartsfrämmande ackord.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Rickard Johansson; [2021]
  Nyckelord :Låtskrivning; Grunge;

  Sammanfattning : Som låtskrivare är det vanligt att jag hamnar i gamla mönster i mitt komponerande. Jag använder mig ofta av ackord som jag vanligtvis har i mina låtar och går ofta tillbaka till den harmonik som jag tidigare haft i mina kompositioner. LÄS MER

 3. 3. Exploring flexible structures in 3D-printed bio-based materials to closely mimic the properties of foam

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Fredrik Sinclair; [2021]
  Nyckelord :CAD; Design; Product Development; Foam; Additive Manufacturing; Structure; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Plastic is used for an enormous number of products worldwide, one of these being conventional foam. This foam can be found in everything from an office chair to a sponge. To be able to move away from non-renewable sources in hope of protecting our planet we need to find alternatives materials and manufacturing methods for these products. LÄS MER

 4. 4. Hur vuxna nybörjares intresse för programmering påverkas av ett pedagogiskt spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mikael Niazi; Cecilia Wallin; [2021]
  Nyckelord :Pedagogik; undervisning; programmering; spel;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker hur ett spel framtaget i undervisningssyfte påverkar vuxna nybörjares intresse av att studera programmering på universitetsnivå. I dagsläget är programmering ett ämne som många nybörjarstudenter anser vara för svårt för dem. LÄS MER

 5. 5. Mariam-moskéns kvinnliga imamer : En kvalitativ intervjustudie om kvinnans ställning inom islam då och nu

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mimoza Shabani; Mehret Mengistab; [2020]
  Nyckelord :islam; kvinnan; imam; religion; feminism; profetens hustrur; hadith; sharia; Mariam-moskén;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den muslimska kvinnans ställning inom islam och hur den har förändrats genom historien. Det är genom historisk kunskap om islam i allmänhet och kvinnans roll i synnerhet, som vi kan förstå vår samtids attityder, tankar och normer kring den muslimska kvinnan. LÄS MER