Sökning: "ämne egenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade orden ämne egenskaper.

 1. 1. Synthesis and Characterization of Copper Halide Complex Materials

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysikalisk kemi

  Författare :Hiroki Tomita; [2021]
  Nyckelord :Copper halide complexes; Coordination polymers; Photoluminescence; Bidentate ligands; Applications of thin films; Kopparhalogenidkomplex; koordinationspolymerer; fotoluminiscens; bidentata ligander; tillämpningar av tunna skikt;

  Sammanfattning : Energiförbrukning är ett hett ämne i världen idag, eftersom världens befolkning fortsätter att växa. Som ett resultat ökar också den globala energiförbrukningen snabbt och utsläppen av koldioxid därmed, vilket påverkar global uppvärmning och klimatförändringar. LÄS MER

 2. 2. Analysis of the effect of latent dimensions on disentanglement in Variational Autoencoders

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joakim Dahl; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Disentanglement is a subcategory to Representaton learning where we, apart from believing that useful properties can be extracted from the data in a more compact form, also envision that the data itself is constituted from a lower-dimensional subset of explanatory factors. Explanatory factors are an ambiguous concept and what they portray varies with the dataset. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av vattenförlossning - en kvalitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Helena Nilsson; Emmy Olsson Wigårde; [2021]
  Nyckelord :Vattenförlossning; vattenfödsel; upplevelser; kvinna.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I ett hundratal länder erbjuds kvinnor som genomgått lågriskgraviditet möjlighet till vattenförlossning. I ett fåtal länder, däribland Sverige, är vattenförlossning ett kontroversiellt ämne som inte är vanligt förekommande trots att studier visat fördelar för den födande och även för barnet. LÄS MER

 4. 4. Vad ligger bakom valet av projektmetod? : En kvalitativ fallstudie om potentiella påverkansfaktorer i beslutsprocessen gällande valet av projektmetod bland organisationer

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Caroline Grufvelgård; [2020]
  Nyckelord :Project Management; Decision Process; Sustainability; Management Fashion; Interorganizational imitation; Innovation Diffusion; Projektledning; Beslutsprocess; Hållbar utveckling; Management Fashion; Interorganisationsimitation; Innovationsdiffusion;

  Sammanfattning : Projekt har använts av människor sedan början av sin tid och är idag en vanlig arbetsform bland många branscher och organisationer. Projekt är inte bara effektiva när det kommer till att åstadkomma resultat utan också för att implementera organisatoriska förändringar och anses således spela en viktig roll i införandet av hållbar utveckling bland organisationer. LÄS MER

 5. 5. Körledarens arbetsglädje

  M1-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Elias Aaron Johansson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsglädje. Körpedagogik. Dirigering. Flow. Kommunikation. Hälsa.;

  Sammanfattning : Jag har som sångare fått arbeta med en mängd olika dirigenter. Det har väckt funderingar kring vad det är som gör att en viss musikalisk ledare lyckas med att entusiasmera, kommunicera med och nå fram till en grupp körsångare, och vad det är som brister när detta uteblir. LÄS MER