Sökning: "ämne för b-"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden ämne för b-.

 1. 1. Motivation till integration : En kvalitativ undersökning om handledarnas uppfattning kring ensamkommande flyktingbarns motivation till integration

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marat Boyev; [2019]
  Nyckelord :ensamkommande flyktingbarn; handledare; HVB-hem; empowerment; MI; asylprocess;

  Sammanfattning : Flyktingpolitiken har varit ett debatterat ämne i Sverige efter den stora flyktingvåg som kom år 2015. Många av de flyktingarna var ensamkommande barn från b.la. Afghanistan, Irak och Syrien. LÄS MER

 2. 2. Spill vid skörd av vallensilage

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Amanda Zetterberg; [2019]
  Nyckelord :fältförluster; mekaniska förluster; spill vid skörd av vall;

  Sammanfattning : Spill vid skörd av vallensilage är ett ämne som inte är så väl uppmärksammat på samma sätt som till exempel spillet vid skörd av spannmål. Vallskördens spill är komplext då det är många faktorer som påverkar hur stort spillet blir samt var i skördekedjan de uppkommer. LÄS MER

 3. 3. Grammatiska metaforer i elevtexter : En studie av högstadieelevers användning av grammatiska metaforer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Rumeysa Polat; [2018]
  Nyckelord :Grammatisk metafor GM ; systemisk-funktionell grammatik; elevtexter; nationella prov i svenska och svenska som andraspråk; betyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att studera förekomsten av grammatiska metaforer (GM) i form av nominaliseringar i elevtexter från det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs nio. Begreppet GM avser icke-typiska realiseringar av betydelser där GM till exempel kan vara en nominalisering – en process som uttrycks som ett substantiv (ex: tävling, trygghet) istället för ett verb (ex: tävla) eller ett adjektiv (ex: trygg). LÄS MER

 4. 4. The role of odor receptor protein Or22a in Drosophila melanogaster oviposition and the response spectra of chimeric receptor protein Or22a-b

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Lovisa Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The fruit fly Drosophila melanogaster has a well-studied olfactory system. A crucial part of the olfactory system is the olfactory sensory neurons (OSNs). One type of these OSNs, Ab3a, expresses the Odor receptors (ORs) Or22a and Or22b. LÄS MER

 5. 5. En samverkan mellan högkapacitetstransporter och torrhamnar : Kartlagt utifrån triple bottom line

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Cajsa Larsson; Lina Johansson; [2017]
  Nyckelord :HCT; LHV; sustainability; triple bottom line; dry port; intermodal transport; inland terminal.; HCT; LHV; hållbarhet; triple bottom line; torrhamn; intermodal transport; inlandsterminal.;

  Sammanfattning : Hållbarhet har blivit ett aktuellt ämne inom de flesta verksamheter och strävan är erhålla en ekonomisk vinning utan att äventyra naturresurser, människan och samhället. Verksamheters förmåga att distribuera gods säkert, snabbt och kostnadseffektivt är avgörande för internationell och inrikes handel och ekonomisk utveckling. LÄS MER