Sökning: "ämne för uppsats i samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden ämne för uppsats i samhälle.

 1. 1. What are the challenges of developing a marketplace for real-time data?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Isak Allansson; Gustav Eglénius Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Development; Marketplace; Real-time data;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras de problem och utmaningar som finns vid utvecklandet av en marknadsplats för realtidsdata. Några lösningar på dessa utmaningar är också föreslagna. Med realtidsdata menas data från olika typer av sensorer som tex termometrar och luftfuktighets sensorer. LÄS MER

 2. 2. Det rituella motståndet : En kvalitativ undersökning av den andliga krigföringen mot en moské i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Klas Lindahl; [2018]
  Nyckelord :christianity; islam; spiritual warfare; resistance; mosque; ritual; rite; karlstad; kristendom; islam; andlig krigföring; motstånd; moské; ritual; rit; karlstad;

  Sammanfattning : I juli 2017 rapporterade lokalmedia om en händelse i stadsdelen Rud i Karlstad, på platsen för en tilltänkt moské. Snart stod det klart att den pentekostalt kristna rörelsen International Mission Church Karlstad stod bakom vad som visade sig vara en ceremoni. Denna uppsats syftar till att undersöka vad det var som egentligen hände. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv på förväntningsgapet : En kvalitativ fallstudie av små ägarledda företags och revisorers förväntningar på revisionen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Holmberg; Eva Landmark; [2018]
  Nyckelord :Förväntningsgap; revision; små ägarledda företag; revisor;

  Sammanfattning : Den lagstadgade revisionen har anpassats i allt större utsträckning gentemot stora aktiebolag. Detta medför svårigheter för samarbetet mellan revisorer och små ägarledda företag då lagstiftningen inte är helt kompatibel med företagets storlek. LÄS MER

 4. 4. Utvisning på grund av brott - konflikt mellan barnets bästa och samhällsintresset

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Viktorija Zonina; [2018]
  Nyckelord :barnets bästa; samhällsintresse; utvisning på grund av brott; nationell lagstiftning; EU-rätt; Barnkonventionen; Freeman; Archard; Zermatten;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks det vilka rättigheter barn innehar vid förälders utvisning på grund av brott. Det är ett omdiskuterat ämne inom den politiska debatten, speciellt på senare tid när regeringen bestämde att inkorporera Barnkonventionen. LÄS MER

 5. 5. BHFanaticos supportrar – uppväxta i Sverige men följer ”hemlandet” de aldrig bott i

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Adi Sahdomerovic; [2018]
  Nyckelord :Diaspora; Habitus; Kapital; Socialt fält; Nationell identitet; Gemenskap; Tillhörighet;

  Sammanfattning : Arbetet fokuserar på medlemmar i supporterorganisationen BHFanaticos, specifikt deras medlemmar som bor i Sverige. Uppsatsen kommer att handla om hur dessa medlemmar inom organisationen tänker när det gäller val av ett landslag som de föredrar och vilka orsaker som kan finnas bakom deras beslut. LÄS MER