Sökning: "ämne för uppsats i samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden ämne för uppsats i samhälle.

 1. 1. Uppgifter med anknytning till matematikens historia i läroböcker för det svenska gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Bennie De Jonge; [2019]
  Nyckelord :Läroboksforskning; Matematikundervisning; Matematikhistoria;

  Sammanfattning : Forskning om användningen av matematikens historia i undervisningen har pågått länge medan läroboksforskning å andra sidan är ett relativt nytt ämne. Denna uppsats rör sig i gränslandet mellan dem båda och rör specifikt uppgifter i läroböcker. LÄS MER

 2. 2. Ljungdala ur olika perspektiv - En studie över skilda föreställningar media och boende besitter om området

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Amra Ademovic; Milton Gagzis; [2019]
  Nyckelord :Ljungdala; Stigmatisering; Segregation; Mediers makt; Trygghet; Miljonprogramsområde;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar perspektiv på trygghet inifrån samt utifrån området vi har studerat. Detta ämne studeras genom en fallstudie i ett miljonprogramsområde; Ljungdala, Hässleholm. I uppsatsen analyseras och diskuteras det kring trygghet i förhållande till segregation, stigmatisering och mediers makt. LÄS MER

 3. 3. Förmänskligade djur, familjekonstellationer och goda intentioner i normbrytande bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therése Arthursson; Hanna Svensson; [2019]
  Nyckelord :Bilderböcker; Förmänskligade djur; Förskola; Heteronormativitet; Normer; Socialkonstruktivism; Vithet;

  Sammanfattning : En betydelsefull effekt av förskollärares val av böcker för barn är att en bok förmedlar normer till barn. Denna uppsats syfte har varit att undersöka hur bild och text framställer normer i normbrytande bilderböcker. LÄS MER

 4. 4. “The choice of a place is never random” : Narratologisk analys med fokus påökenmotivet i 1 Kungaboken 19 och Genesis 16

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Gamla testamentets exegetik

  Författare :Silvia Kramer; [2019]
  Nyckelord :Narratologisk analys; ökenmotiv; Genesis; Första Kungabok;

  Sammanfattning : Den Hebreiska Bibeln återspeglar en mångsidighet och rikedom av olika handlingar, människor och platser. Narrativens författare använde sig av stilmedel, metaforer och motiv för att förkunna och förmedla Guds vilja för världen. LÄS MER

 5. 5. Financing choices in the first funding round : The case of swedish tech entrepreneurs

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Cecilia Persson; Stephanie Karp; [2019]
  Nyckelord :Entrepreneur;  Entrepreneurship;  the  Pecking  order  Theory;  the  Trade-­off   Theory;  Financing;  Technology   tech  industry.;

  Sammanfattning : Entrepremeurship and what impact entrepreneurs have on the development of a country's society is a well-discussed subject today. During the recent years, entrepreneurs have been characterized as a country's futrue growth since ther are of utmost importance in terms of both innovation, employment and competition. LÄS MER