Sökning: "ämne för uppsats i samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden ämne för uppsats i samhälle.

 1. 1. Uppgifter med anknytning till matematikens historia i läroböcker för det svenska gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Bennie De Jonge; [2019]
  Nyckelord :Läroboksforskning; Matematikundervisning; Matematikhistoria;

  Sammanfattning : Forskning om användningen av matematikens historia i undervisningen har pågått länge medan läroboksforskning å andra sidan är ett relativt nytt ämne. Denna uppsats rör sig i gränslandet mellan dem båda och rör specifikt uppgifter i läroböcker. LÄS MER

 2. 2. Pirater i Spel - En undersökning av hur pirater framställs i spelen Assassin’s Creed Black Flag och Monkey Island.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Samara El-Maadidi; [2019]
  Nyckelord :Pirater; Spel; Historiebruk; Komparativ; Genus;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks två spel med pirater som huvudkaraktärer, Assassin’s Creed Black Flag och Monkey Island, för att titta på representationen av pirater i spel och jämföra med hur pirater var i verkligheten eftersom pirater är ett allmänt omtyckt ämne i populärkulturen och något som är vanligt att skildra på olika sätt. Därför är det intressant att se historiebruket inom sjöröveri i spel. LÄS MER

 3. 3. What are the challenges of developing a marketplace for real-time data?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Isak Allansson; Gustav Eglénius Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Development; Marketplace; Real-time data;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras de problem och utmaningar som finns vid utvecklandet av en marknadsplats för realtidsdata. Några lösningar på dessa utmaningar är också föreslagna. Med realtidsdata menas data från olika typer av sensorer som tex termometrar och luftfuktighets sensorer. LÄS MER

 4. 4. Det rituella motståndet : En kvalitativ undersökning av den andliga krigföringen mot en moské i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Klas Lindahl; [2018]
  Nyckelord :christianity; islam; spiritual warfare; resistance; mosque; ritual; rite; karlstad; kristendom; islam; andlig krigföring; motstånd; moské; ritual; rit; karlstad;

  Sammanfattning : I juli 2017 rapporterade lokalmedia om en händelse i stadsdelen Rud i Karlstad, på platsen för en tilltänkt moské. Snart stod det klart att den pentekostalt kristna rörelsen International Mission Church Karlstad stod bakom vad som visade sig vara en ceremoni. Denna uppsats syftar till att undersöka vad det var som egentligen hände. LÄS MER

 5. 5. Perspektiv på förväntningsgapet : En kvalitativ fallstudie av små ägarledda företags och revisorers förväntningar på revisionen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Holmberg; Eva Landmark; [2018]
  Nyckelord :Förväntningsgap; revision; små ägarledda företag; revisor;

  Sammanfattning : Den lagstadgade revisionen har anpassats i allt större utsträckning gentemot stora aktiebolag. Detta medför svårigheter för samarbetet mellan revisorer och små ägarledda företag då lagstiftningen inte är helt kompatibel med företagets storlek. LÄS MER