Sökning: "ämne nationalekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden ämne nationalekonomi.

 1. 1. The Chichilnisky-Heal Approach to Arrow's Impossibility Theorem

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Anton Vernersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay explores a surprising intersection between economics and algebraic topology. On the economical side social choice is studied. A field which includes topics such as voting theory. Within standard economics this is often approached by discrete methods, such as Arrow's impossibility theorem. LÄS MER

 2. 2. Flash-krascher : Ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Sebastian Roth; Madelene Söderström; [2018]
  Nyckelord :flash crash; high frequency trading; algorithmic trading; liquidity; market maker; flash-krascher; högfrekvenshandel; algoritmisk handel; likviditet; marknadsgarant;

  Sammanfattning : Titel:  Flash-krascher – ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen? Författare:  Madelene Söderström & Sebastian Roth Handledare: Bo Sjö Ämne:  Nationalekonomi – Kandidatuppsats inom finans Syfte:  Syftet med arbetet är att fördjupa förståelsen kring flash-krascher och vilken påverkan dessa har på handeln av värdepapper som sker på Stockholmsbörsen. Vi hoppas också att studien ger en klarare bild av hur flash-krascher påverkar olika aktörer med koppling till aktiehandeln i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Immigration och andelen förvärvsarbetande - En studie i hur immigration påverkar andelen förvärvsarbetande i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Josefin Andersson; Erik Thordenberg; [2017-02-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka immigrationens påverkan på det Totala åldersspannet förvärvsarbetande och andelen förvärvsarbetande i Arbetsför ålder i Sverige. Tidigare litteratur är kluven beträffande vilken påverkan immigration kan förväntas ha på andelen förvärvsarbetande. LÄS MER

 4. 4. Ger ökad inkomst högre bostadspriser? : En ekonometrisk analys av de disponibla inkomsternas påverkan på svenska bostadspriser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Rebecca Marklund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Huruvida den svenska bostadsmarknaden är övervärderad har varit ett omtalat ämne under de senaste åren. Denna uppsats ämnar undersöka om de svenska bostadspriserna kan förklaras av makroekonomiska variabler, eller om mycket av variansen i priserna går oförklarad. LÄS MER

 5. 5. Kan låga löner lösa integrationsproblematiken?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Cajsa Browall; Klara Bristedt; [2017]
  Nyckelord :Minimilön; Minimilönebett; Sysselsättning; Integration; Fixed Effect Model; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Kan låga löner lösa integrationsproblematiken? - En ekonometrisk studie om sambandet mellan minimilön och sysselsättningsgrad. Seminariedatum: 2017-05-29 Ämne/Kurs: NEKH02, Examensarbete i Nationalekonomi på kandidatnivå Författare: Klara Bristedt, Cajsa Browall Handledare: Martin Nordin Fem nyckelord: Minimilön, Minimilönebett, Sysselsättning, Integration, Fixed Effect Model Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan låga minimilöner och hög sysselsättning. LÄS MER