Sökning: "ämnen att skriva om"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden ämnen att skriva om.

 1. 1. Går det att lita på våra läromedel? : En läromedelsanalys i svenska för årskurs 6 utifrån det centrala innehållet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Andersson; Linnea Hammarström; [2020]
  Nyckelord :Läromedelsgranskning; Grundskola; Innehållsanalys; Svenska; Lgr11;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera läromedels innehåll för årskurs 6, i förhållande till svenskämnets centrala innehåll för årskurs 4-6 i Lgr11 och i relation till de fyra ämneskonceptionerna i svenska. De frågeställningar som studien utgår ifrån är: 1) Hur fördelas det centrala innehållet i svenska i läromedel? 2) Hur representeras det centrala innehållet i läromedelsuppgifterna? De teoretiska ramarna för studien är fyra ämneskonceptionerna i svenska som utgörs av färdighetsämnet, litteraturhistoriska ämnet, erfarenhetspedagogiska ämnet och svenska som demokratiämne. LÄS MER

 2. 2. Vad är en bra lärare? : En studie om gymnasielärares upplevelser om vad som är enbra lärare

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Alexander Fonseca; [2020]
  Nyckelord :bra lärare; lärares egenskaper; pedagogisk undervisning;

  Sammanfattning : De flesta människor som har varit i skolans värld har stött på både bra och dåliga lärare, ochskillnaden mellan dessa är ofta tydlig. Att bra lärare har en betydelsefull inverkan på undervisningenoch på elever kan de som har haft en sådan lärare dessutom skriva under på. LÄS MER

 3. 3. Multimodala metoders betydelse för begreppsanvändningen. : En studie som undersöker hur multimodala metoder kan användas vid skapandet av faktatexter inom naturvetenskap.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jennie Kristensson; Elin Larsson; Louise Andersson; [2020]
  Nyckelord :Sociokulturellt perspektiv; artefakt; mediering; stöttning; cirkelmodellen; multimodala metoder; begreppsanvändning; naturorienterande ämnen och faktatexter.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle förenklas ofta begrepp i de naturorienterande ämnena för eleverna, vilket kan vara en orsak till svårigheten med att förstå begreppen, dess betydelse och hur de kan användas i en kontext. Denna studies problemområde har som utgångspunkt att naturvetenskapliga begrepp inte används av eleverna när de skriver faktatexter. LÄS MER

 4. 4. Elevskyddsombud i skolan : En fråga om arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Christian Ulander; [2020]
  Nyckelord :elevdemokrati; elevinflytande;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att få ökad kunskap om elevskyddsombud på skolan. Samt att få kunskap om elevernas inställning till att påverka sin arbetsmiljö. Men även att synliggöra elevernas kunskaper om arbetsmiljöarbetet på skolan samt deras kunskaper om elevskyddsombud. Även att hitta förbättringar inom dessa områden. LÄS MER

 5. 5. God grundvattenkvalitet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Elvira Källberg; [2019]
  Nyckelord :Drinking water; pollution Bergaån; iron; manganese PFAS and pesticides; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Clean drinking water is a crucial part of a healthy society. During the last decades, a lot of emissions from different sources have put the drinking water sources that are used today at risk of pollution. LÄS MER