Sökning: "ämnen juridik"

Visar resultat 11 - 14 av 14 uppsatser innehållade orden ämnen juridik.

 1. 11. Den avhandlade verkligheten: nyhetsvärderingens genomslag på vetenskapsjournalistiken

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Erik Olausson; [2007]
  Nyckelord :Vetenskapsjournalistik; Nyhetsvärdering; Avhandlingar i massmedia; Doktorsavhandlingar; Medier; Massmediekontakter; Presskontakter; Vetenskapliga discipliner; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska dagstidningarnas nyhetsvärdering påverkar vetenskapsbevakningen. I en kvantitativ studie jämförs antalet doktorsavhandlingar som läggs fram inom varje vetenskaplig disciplin med antalet som får genomslag i medierna. LÄS MER

 2. 12. Modern sponsring i svenska idrottsföreningar : En kvalitativ studie om hur effektivt sponsringsarbete organiseras

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Viktor Månsson; Elin Piel; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka hur man kan arbeta effektivt med sponsring i en idrottsorganisation. Det centrala i vår studie är att hitta nyckelfaktorer för hur idrottsorganisationer kan organisera sitt arbete med sponsring. LÄS MER

 3. 13. Utveckling av en metod för tolkning av juridiska texter utifrån ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Christina Helmér; [2002]
  Nyckelord :Law; juridik; rätt; rättsfilosofi; genus; genusperspektiv; metodutveckling; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : I dokument rörande jämställdhetsarbete vid Linköpings universitet anges att universitetet skall verka för att främja ökad jämställdhet dels genom inarbetande av tydliga, innehållsmässiga genus- och jämställdhetsperspektiv i främst samtliga programutbildningar men också i sådana enskilda ämnen som utgör grunden för fristående kurser, dels också genom fortsatta riktade satsningar på utbildning med specifik inriktning på kunskap om genus. Genusperspektiv skall således integreras inom det Affärsjuridiska programmet med Europainriktning vid Linköpings universitet. LÄS MER

 4. 14. Trender inom Rymdrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna-Karin Bergman; [2002]
  Nyckelord :Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta examensarbete i juridik har till syfte att ge en utförlig bakgrund till hur rymdrätten uppkommit och hur den ser ut idag. Rymdrätten är en del av folkrätten och styrs därför framförallt av internationella bestämmelser. Sverige är dock ett av de länder som har en nationell rymdlag. LÄS MER