Sökning: "ämnen juridik"

Visar resultat 6 - 10 av 14 uppsatser innehållade orden ämnen juridik.

 1. 6. Molntjänster och förtroende. En kvalitativ studie av hur förtroendet kan ökas för molntjänster

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Patrik Murman; Christopher Rynner; [2014-07-04]
  Nyckelord :Molntjänster; förtroende; juridik; säkerhet;

  Sammanfattning : Cloud Computing has taken the IT world by storm and has created new opportunities for usersto seamlessly access different services. The cloud offers a variety of different services thatsuit both large and small organizations. LÄS MER

 2. 7. Rules and regulations in logistics

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Viktoria Björk Ljunggren; Malin Norén; [2013]
  Nyckelord :Logistik; Juridik; Enkät; Lagar; Regler; Incoterms; NSAB2000; Internationell handel; Import; Export; Remburs; Godstrafik; Arbetstider;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om att ta fram ett kompendium beskrivande några viktiga punkter om juridik inom logistik. Målgruppen för kompendiet är nyexaminerade logistikstudenter från utbildningarna vid KTS-avdelningen. Detta då det upplevs av uppdragsgivaren att det finns för lite inslag av juridik i utbildningarna. LÄS MER

 3. 8. Är det någon som tittar? : En kvantitativ studie om ljubildspelens karaktär och popularitet på Helsingborgs Dagblads hemsida hd.se

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Kristoffer Hellman; Robin Lorentz-Allard; [2011]
  Nyckelord :ljudbildspel; bildspel; hd.se; bildjournalistik; Helsingborgs Dagblad; Landskrona Posten; Nordvästra Skånes Tidningar; City Helsingborg; City Landskrona; besöksstatistik; klickstatistik; nyhetsvärdering; medielogik; mediekonvergens;

  Sammanfattning : Ljudbildspel har producerats på tidningar i Sverige sedan 2007. De har blivit ett allt mer vanligt förekommande medieformat som idag syns på såväl kvällspressens, de stora morgontidningarnas och de lokala tidningarnas hemsidor. LÄS MER

 4. 9. Vi bråkar om barnen : En granskning av förslagen Barnkonventionen som lag och Barnbalk istället för Föräldrabalken

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Maria Dahlberg; [2009]
  Nyckelord :Barnkonventionen; Barnbalk; Föräldrabalken; Familjerätt; Vårdnad; boende och umgänge; Vårdnadstvist; Rättsvetenskap; Rättspolitik; lagändringar;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den kritik som riktas mot den lagstiftning som styr förhållandet när två parter separerar som har barn, och om de lösningsförslag som finns i form av föreslagna lagändringar. Uppsatsen delar in kritiken i områdena: Barnets talan, Gemensam vårdnad och bestämmanderätt, Fastställande av vårdnaden om barnet, Umgängesrätt och umgängessabotage, Ekonomi, Verkställighet och Övriga ämnen, som redovisas var för sig. LÄS MER

 5. 10. The legality of ad hoc tribunals - proper justice or politicized peace?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Eloise Lönnberg; [2007-09-25]
  Nyckelord :Internationell rätt; International criminal law; ad hoc tribunal; principle of legality; ex post facto; jurisdictional universality; legalitetsprincipen;

  Sammanfattning : ABSTRACT - THESISTitle: The legality of ad hoc tribunalsAuthor: Eloise LönnbergDate: 2007-05-31Supervisor: Professor Per CramerType: D/Master Location: Department of Law; School of Economics, Business and Law, Göteborg UniversitySubjects: Law > Public International Law > International Criminal LawOn the 30th of December 2006 the former Iraqi dictator Saddam Hussein was executed by hanging in a secret place in Iraq. Prior to this date, Saddam had been found guilty of having tortured and executed 148 men and boys in the town of Dujail in the beginning of the 1980’s. LÄS MER