Sökning: "ämnesövergripande och gymnasiet"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden ämnesövergripande och gymnasiet.

 1. 1. Att undervisa om och för hållbar utveckling : Utveckling av ett ämnesövergripande övningsmaterial till gymnasiet om plast och intressekonflikter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Simon Attorps; Johanna Eng; [2019]
  Nyckelord :Sustainable development; teaching; high school; active learning; key competences; plastics; conflicts of interest; Hållbar utveckling; undervisning; gymnasiet; aktivt lärande; nyckelkompetenser; plast; intressekonflikter;

  Sammanfattning : I Sverige har utvecklingen gått från faktabaserad miljöundervisning till undervisning om hållbar utveckling som inte bara ska behandla fakta, utan även värderingar, känslor och de utmaningar som världen står inför. Komplexiteten i att undervisa om hållbar utveckling i kombination med att lärare förväntas inkludera det i sina undervisningsämnen sätter stor press på lärarna, inte minst för att många saknar eller tror att de saknar kunskap om hållbar utveckling och hur man kan undervisa om det. LÄS MER

 2. 2. Dystopiernas möjligheter : En litteraturdidaktisk studie om hur dystopisk skönlitteratur kan användas i ämnesövergripande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fredrik Ahlqvist; Madeleine Flodin; [2017]
  Nyckelord :dystopi; ämnesövergripande arbete; skönlitteratur; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöker vi hur man kan arbeta med dystopisk skönlitteratur som primärt verktyg i ämnesövergripande arbete på gymnasiet. Vi undersöker också hur ett sådant arbete kan främja elevernas kritiska tänkande och hur det kan gynna lärare i yrket. LÄS MER

 3. 3. Geografi - ett stort litet ämne : Om gymnasieelevers och lärares syn på vad geografiämnet ska förmedla och förmedlar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Tove Cederquist; [2017]
  Nyckelord :Geografi; didaktik; gymnasieskolan; ämnesövergripande arbete; holistiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Geografiämnet är brett och ger ett holistiskt perspektiv på livet på jorden vilket skapar stora möjligheter för lärare att göra ämnet relevant och intressant för eleverna. Geografiämnet var under 1900-talet uppdelat i natur- och kulturgeografi på gymnasiet, detta har satt spår i läroplaner, läroböcker och samhället. LÄS MER

 4. 4. Oron över håravfall mitt i medeltidens litteratur -Hur fyra lärare integrerar sex- och samlevnad i svenskämnet i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Johansson; Louise Ingvarsson; [2016]
  Nyckelord :det vidgade textbegreppet; estetisk läsning; efferent läsning; fiktion; flerstämmighet; genus; kompensatoriskt uppdrag; lysskompetens; lyssna; lärarutbildning; läsa; osynlig pedagogik; presentationsskrivande; relationer; sakprosa; sex- och samlevnad; synlig pedagogik; skriva; svenskämnesdidaktik; svenskämnesmetodik; svenskämneskonceptioner; skönlitteratur; tala; tankeskrivande; tematisk undervisning; värdegrund; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Sammandrag Utgångspunkten för vårt examensarbete är att vår lärarutbildning inte har inkluderat hur vi som blivande lärare kan integrera det ämnesövergripande kunskapsområdet sex- och samlevnad i svenskämnet i gymnasieskolan. Syftet med denna undersökning är därför att undersöka hur lärare kan arbeta med att integrera sex- och samlevnad i svenskämnet på gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. "Man kan inte kalla skällsord för mobbning om man är vänner": En kvantitativ undersökning om skällsorden i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Stina Kask; [2015-07-07]
  Nyckelord :sociolingvistik; skällsord; verbala kränkningar; skolan; värdegrunden;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen, LSV 410, 15 hpÄmne: Svenska språketTermin: VT -15Handledare: Lars-Gunnar Andersson.... LÄS MER