Sökning: "ämnesövergripande och gymnasiet"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden ämnesövergripande och gymnasiet.

 1. 1. Goda språkstrategier i samhällskunskap på högstadiet och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Simaa Haidar; Anders Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Elevens motivation; empowerment; gymnasium; högstadiet; läslyftet; lässtrategier; media och informationskompetens; samhällskunskap; språklig förmåga; språkstrategier; språkutveckling; svenskämnet; transspråk;

  Sammanfattning : Att kombinera svenskämnet med samhällskunskap kan bli en framgångsrik undervisningsmetod, visar den samlade språkstrategiska forskningen. Ämnesövergripande undervisning har flera fördelar för läraren. Elevens förmåga, behov av stöttning och kunskapsmål, kan bedömas utifrån fler perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med ämnesintegration

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nick Appelqvist; Desirée Ljungdahl; [2020]
  Nyckelord :kunskapsöversikt; ämnesintegration; temabaserat lärande; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : I läroplanen för gymnasiet står det att det är lärarens ansvar att ge eleverna en möjlighet till ämnesövergripande arbete för att reflektera runt yrkeslivets gränsöverskridning (Skolverket, 2011). Som blivande lärare i idrott och hälsa samt naturkunskap ser vi flera gemensamma områden som skulle kunna integreras med varandra. LÄS MER

 3. 3. Att undervisa om och för hållbar utveckling : Utveckling av ett ämnesövergripande övningsmaterial till gymnasiet om plast och intressekonflikter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Simon Attorps; Johanna Eng; [2019]
  Nyckelord :Sustainable development; teaching; high school; active learning; key competences; plastics; conflicts of interest; Hållbar utveckling; undervisning; gymnasiet; aktivt lärande; nyckelkompetenser; plast; intressekonflikter;

  Sammanfattning : I Sverige har utvecklingen gått från faktabaserad miljöundervisning till undervisning om hållbar utveckling som inte bara ska behandla fakta, utan även värderingar, känslor och de utmaningar som världen står inför. Komplexiteten i att undervisa om hållbar utveckling i kombination med att lärare förväntas inkludera det i sina undervisningsämnen sätter stor press på lärarna, inte minst för att många saknar eller tror att de saknar kunskap om hållbar utveckling och hur man kan undervisa om det. LÄS MER

 4. 4. Dystopiernas möjligheter : En litteraturdidaktisk studie om hur dystopisk skönlitteratur kan användas i ämnesövergripande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fredrik Ahlqvist; Madeleine Flodin; [2017]
  Nyckelord :dystopi; ämnesövergripande arbete; skönlitteratur; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöker vi hur man kan arbeta med dystopisk skönlitteratur som primärt verktyg i ämnesövergripande arbete på gymnasiet. Vi undersöker också hur ett sådant arbete kan främja elevernas kritiska tänkande och hur det kan gynna lärare i yrket. LÄS MER

 5. 5. Geografi - ett stort litet ämne : Om gymnasieelevers och lärares syn på vad geografiämnet ska förmedla och förmedlar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Tove Cederquist; [2017]
  Nyckelord :Geografi; didaktik; gymnasieskolan; ämnesövergripande arbete; holistiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Geografiämnet är brett och ger ett holistiskt perspektiv på livet på jorden vilket skapar stora möjligheter för lärare att göra ämnet relevant och intressant för eleverna. Geografiämnet var under 1900-talet uppdelat i natur- och kulturgeografi på gymnasiet, detta har satt spår i läroplaner, läroböcker och samhället. LÄS MER