Sökning: "ämnesövergripande unde"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ämnesövergripande unde.

  1. 1. Friluftsliv från ett lärarlagsperspektiv

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Johannes Serholt; [2012]
    Nyckelord :Friluftsliv; friluftsdagar; ämnesövergripande unde;

    Sammanfattning : Sammanfattning:Denna studie har genomförts för att belysa hur lärarlag på högstadiet ser på friluftsliv iundervisning. Syftet har varit att beskriva lärares uppfattning om friluftsliv i undervisningsinnehåll, på friluftsdagar samt beskriva möjligheten att använda friluftsliv som en metod tillämnesövergripande undervisning. LÄS MER