Sökning: "ämnesövergripande undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden ämnesövergripande undervisning.

 1. 1. Lärares planering av Religionskunskap 1 : Utmaningar och svårigheter i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Linda Kohlin; [2019]
  Nyckelord :Religionskunskap; religionslärare; kristendom i skolan; kursplan; planering;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar söka svar på två frågeställningar, nämligen: Hur planerar lärare sin undervisning i religionskunskap 1 för att hinna med alla punkter i det centrala innehållet för kursens angivna tid, samt hur kan kristendomens status i Religionskunskap 1 bemötas. De metoder som används i uppsatsen är dels en intervjumetod med två ämneslärare i gymnasieskolan i religionskunskap 1 men även en litteraturstudie. LÄS MER

 2. 2. Ämnesövergripande undervisning relaterat till kost och hälsa i svenska grundskolor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Hedda Landfors; [2019]
  Nyckelord :Ämnesövergripande undervisning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund I Sverige stöds individens hälsa bl. a. genom undervisning i grundskolan, där målet är att varje elev ska få förståelse för livsstilens betydelse för hälsan. LÄS MER

 3. 3. Tematisk undervisning ur ett NO-perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annette Keidser; Rebecca Erdösy Larsson; [2019]
  Nyckelord :Helhetsbild; Tematisk undervisning; Vardagserfarenheter; Verklighetsanknytning; Ämnesintegrerad; Ämnesövergripande; Ämnesöverskridande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Livsfrågor, när dyker de upp i skolan? : En kvalitativ studie om F-3-lärares arbete med livsfrågor, etik och moral i SO-undervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lisa Arverot; Kristine Winge; [2019]
  Nyckelord :Livsfrågor; Etik; Moral; SO-undervisning; Religionsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om i vilken utsträckning och i vilka sammanhang livsfrågor, etik och moral förekommer i F-3-lärares SO-undervisning. Vi har använt oss av en kvalitativ studie och ett perspektiv hämtat i sociokulturell och ämnesdidaktisk teori. LÄS MER

 5. 5. Ämnesövergripande arbetssätt –ur ett lärarperspektiv igymnasieskolan : En empiristyrd tematisk analysstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Bertil Lundell; [2019]
  Nyckelord :interdisciplinary working methods; integrated curriculum; integrated science; interdisciplinary collaboration; teacher collaboration; thematic instruction; upper secondary school; ämnesövergripande arbetssätt; ämnesintegration; ämnessamverkan; problembaserad undervisning; lärarsamverkan; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Ett ämnesövergripande arbetssätt har både en lång historia och genererar goda resultat,trots detta förskjuts lärarnas uppdrag mot andra, i vissa fall disparata, arbetsuppgifter inom utbildningsväsendet. Hur kommer det sig, är ett ämnesövergripande arbetssätt för svårt? Eller finns det andra förklaringar, det är det som denna studie skall försöka att titta närmare på. LÄS MER